Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 06/2/2017 triển khai đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, các huyện Sapa, Bát Xát, Bảo Thắng giai đoạn mở rộng (từ năm 2016-2020)
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang