Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang