Thị trấn Phố Lu

 

1. Đặc điểm tự nhiên: TT Phố Lu là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hoá xã hội của huyện Bảo Thắng, Thị trấn có vị trí : Phía bắc giáp xã Thái Niên, xã Xuân Quang ;Phía Đông giáp xã Xuân Quang; Phía Nam giáp xã Phố Lu, Sơn Hà; Phía Tây giáp xã Sơn Hà, xã Sơn Hải ,Phố Lu có quốc lộ 4E và đường sắt Hà Nội -Lào Cai chạy qua. Cầu Phố Lu bắc qua Sông Hồng là cầu chung cho cả đường bộ lẫn đường sắt. Sông hồng tạo thành ranh giới tự nhiên phía tây và nam của Thị trấn. Thị Trấn Phố Lu có diện tích tự nhiên 1448ha, đất nông nghiệp 101ha ( trong đó diện tích lúa nước 25,45 ha, lâm nghiệp 951,8 ha).

2. Dân số: có 2980 hộ, 10226 khẩu với 16 dân tộc anh em cùng chung sống trong đó (Dân tộc Kinh 9575; Tày 234; Mường 43; Nùng 39; Dao 89; Mông 134; Thái 21; Hoa 65; Xa Phó 1; Dáy 41; PaDí 5; Sán Dìu 1; Cao Lan 4; Phù Lá 2; Mọi 7; La Chí 1).Có 13 thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

3. kinh tế - xã hội: Nguồn thu nhập chủ yếu của người dân từ kinh doanh dịch vụ, TTCN. Trên địa bàn có 10 doanh nghiệp, 02 HTX kinh doanh, sản xuất với các ngành nghề khác nhau.

Trên địa bàn có 08 trường học các cấp (trong đó 05 trường thuộc quản lý của TT Phố Lu) có 01 trạm y tế, có 13 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố.

Trên địa bàn Thị Trấn có 03 điểm sinh hoạt đạo gồm :

+ Chùa Thiên Chức thuộc Tổ dân Phố số 2

+ Đạo Công Giáo Thuộc Thôn Phú Thịnh 2

+ Đạo Tin Lành khe măng mai Thuộc Thôn Phú Long 1

Điểm sinh hoạt tâm linh có 06 điểm sinh hoạt điện thờ tại gia.


Chung nhan Tin Nhiem Mang