Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015.
Căn cứ tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở; tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Kết quả trong tháng 5, UBND huyện đã ban hành 1.499 văn bản chỉ đạo, điều hành >>>>>
Click vào đây để tải nội dung chi tiết >>>>>1508101503259022Baocaothang5.doc

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang