Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2015.
Trong tháng 7, các xã, thị trấn đã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa, thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị trồng ngô vụ hè thu; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá (tăng 20,7% so CK); thu ngân sách NN tăng 49,4% so CK.>>>>
>>>Click vào đây để tải nội dung chi tiết1508121120295934Baocaothang7.pdf

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang