Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015.
Nhìn chung trong 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì, phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ; chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá; thu ngân sách tăng 71,9% so CK. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường; công tác XDCB, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc đã được tập trung chỉ đạo giải quyết.
Click vào đây để tải nội dung chi tiết>>>>1510120832000999Baocaotomt-tKTXH9thang.pdf

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang