Danh bạ thư điện tử

Hộp thư điện tử các xã, thị trấn

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ hộp thư

1

UBND xã Sơn Hải

xasonhai-baothang@laocai.gov.vn

2

UBND xã Sơn Hà

xasonha-baothang@laocai.gov.vn

3

UBND xã Phố Lu

xapholu-baothang@laocai.gov.vn

4

UBND xã Bản Cầm

xabancam-baothang@laocai.gov.vn

5

UBND xã Bản Phiệt

xabanphien-baothang@laocai.gov.vn

6

UBND xã Phú Nhuận

xaphunhuan-baothang@laocai.gov.vn

7

UBND xã Gia Phú

xagiaphu-baothang@laocai.gov.vn

8

UBND xã Xuân Giao

xaxuangiao-baothang@laocai.gov.vn

9

UBND TT Tằng Lỏng

tttanglong-baothang@laocai.gov.vn

10

UBND TT Phố Lu

ttpholu-baothang@laocai.gov.vn

11

UBND TT Phong Hải

ttphonghai-baothang@laocai.gov.vn

12

UBND xã Phong Niên

xaphongnien-baothang@laocai.gov.vn

13

UBND xã Xuân Quang

xaxuanquang-baothang@laocai.gov.vn

14

UBND xã Trì Quang

xatriquang-baothang@laocai.gov.vn

15

UBND xã Thái Niên

xathainien-baothang@laocai.gov.vn

Hộp thư điện tử của các cơ quan chuyên môn

1

Phòng Nội vụ

phongnv-baothang@laocai.gov.vn

2

Phòng Dân tộc

phongdt-baothang@laocai.gov.vn

3

Trung tâm Văn hóa, TT - TT

trungtamvh-baothang@laocai.gov.vn

4

Thanh tra huyện

thanhtrahuyen-baothang@laocai.gov.vn

5

Phòng Nông nghiệp &PTNT

phongnnptnt-baothang@laocai.gov.vn

6

Phòng Tư pháp

phongtp-baothang@laocai.gov.vn

7

Phòng Tài nguyên môi trường

phongtnmt-baothang@laocai.gov.vn

8

Phòng Giáo dục và đào tạo

phonggddt-baothang@laocai.gov.vn

9

Phòng Tài chính kế hoạch

phongtckh-baothang@laocai.gov.vn

10

Phòng Lao động TB&XH

phongldtbxh-baothang@laocai.gov.vn

11

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

phongqldt-baothang@laocai.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 3,036
  • Tất cả: 955,995
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang