Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Bảo Thắng

          Ngày 8/8, Đoàn Công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban Chỉ huy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số địa phương ở  huyện Bảo Thắng.  Tham gia đoàn công tác có Thường trực UBND huyện, cùng một số phòng ban chuyên môn.

anh tin bai

Theo báo của UBND huyện Bảo Thắng, sáng 8/8, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của Nhân dân. Trong đó có trên 144  ha lúa, 17ha ngô, 14,8ha hoa màu bị ngập nước tại các xã Phú Nhuận, Gia Phú, Xuân Giao; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

  Đoàn Công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tại tại xã Phú Nhuận. Kiểm tra khu vực thôn Hải Sơn 1,2 Khe Bá, Làng Đền, nơi bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ những ngày qua, trong đó có nhiều diện tích lúa và ngô bị ngập úng. Theo thống kê, toàn xã có 20 ha Lúa bị ngập; Diện tích ngô bị ngập, ảnh hưởng 7,5 ha;  số hộ bị ảnh hưởng 50 hộ tại các thôn Phú Sơn, Hải Sơn 1, 2, Phú Hợp 1, Nhuần 2,3, Nhuần 4, Phú Hải 3, Khe Bá, Làng Đền. Ước thiệt hại khoảng 30% năng xuất.  Về lâm nghiệp: Bị sạt lở đồi Quế của 02 hộ gia đình tại thôn Đầu Nhuần diện tích bị sạt lở khoảng 5.000 m2 làm trôi sạt khoảng 3000 cây quế trồng từ 3-5 năm. Thiệt hại về công trình xây dựng:  Đường Phú Thịnh 3 bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 800m3. Đường Phú Sơn bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 200m3. Đường thôn Khe Bá bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 500m3.

anh tin bai

Đi thực tế tại các điểm ngập lụt trên địa bàn xã Phú Nhuận và kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập tại bãi thãi Gyps của Công ty Cổ phần DAP số 2 VINACHEM, đồng chí Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công thương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn nắm tình hình xả lũ để di chuyển Nhân dân vùng hạ du khỏi khu vực ảnh hưởng.

anh tin bai

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, thường xuyên theo dõi dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương để tuyên truyền đối với các hộ dân khu vực hạ lưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

          Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn huy động lực lượng, trang thiết bị khơi thông cống rãnh, khắc phục tạm thời tại các vị trí ảnh hưởng nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của tổ chức và Nhân dân. Riêng về hộ bị sạt lở vào nhà gây thiệt hại về người đã huy động lực lượng dân quân và Nhân dân trong thôn hỗ trợ khắc phục giúp đỡ gia đình, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thi trấn tiếp tục theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Duy Trinh - TTVHTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang