BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Sáng ngày 3/10/2023, tại huyện Bảo Thắng, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội Nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đ/c lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy; Dự HN có các đ/c Lãnh đạo, chuyên viên BTC thành ủy, thị ủy, huyện ủy các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự hội nghị còn có Đc Trần Minh Sáng, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng; đ/c Nguyễn Quang Úy, phó Bí thư TT huyện ủy Bảo Thắng; Lãnh đạo, chuyên viên BTC Huyện ủy Bảo Thắng.  

anh tin bai

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng Quý III/2023, đ/c Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện uỷ Bảo Thắng đã báo cáo nhanh 1 số kết quả đạt được của huyện Bảo Thắng trong phát triển kinh tế trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là trong công tác tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Huyện ủy bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở; các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức Đảng, đảng viên.

Trong 9 tháng, Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, công chức trong Ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với từng vị trí việc làm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 do tỉnh phát động với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương – Hành động – Sáng tạo – Phát triển”.

Tích cực đổi mới, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ được toàn Ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành; Tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên chủ động thực hiện tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, từ đó đảm bảo 100% cán bộ trong quy hoạch được rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, góp phần chủ động nguồn cán bộ để thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc: như  Công tác tham mưu một số quy định, văn bản còn chậm tiến độ so với kế hoạch ;  Công tác phát triển đảng viên ở một số đảng bộ còn chậm. Công tác phát thẻ đảng ở một số đảng bộ chưa kịp thời; Việc duy trì và chất lượng sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế; Tình trạng đảng viên đi ra nước ngoài không báo cáo cấp ủy vẫn còn; công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ, báo cáo chưa kịp thời nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời đề xuất những giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thể hiện trách nhiệm cao, thẳng thắn của lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thành ủy, thị uỷ, Đảng ủy trực thuộc. Nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả rõ rệt đã được chia sẻ tại hội nghị. Đồng chí Trưởng BTC Tỉnh uỷ cũng làm rõ thêm thêm một số ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời đ/c Trưởng BTC tỉnh uỷ  nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đ/c Trưởng BTC tỉnh uỷ yêu cầu toàn ngành tổ chức tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: như sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế theo tinh thần NQ39, NQ 18,19,...cùng các Chỉ thị, đề án chương trình hành động,...Trong 3 tháng cuối năm toàn ngành chung tay đóng góp các ý kiến để ban hành các văn bản cụ thể hoá các văn bản của TƯ theo chương trình công tác năm. 

Thời gian tới, đ/c yêu cầu toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung rà soát, nâng cao chất lượng bộ máy cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tích cực, trách nhiệm hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2023, có kế hoạch, giải pháp cụ thể;..

Nhân dịp này các đại biểu đã đi thăm một số mô hình điển hình của huyện Bảo Thắng như: thăm mô hình mở rộng đường GTNT tại Thôn Đồng Tâm, Soi Chát, Cánh địa của xã Sơn Hải; Thăm di tích lịch sử cách mạng Soi Giá Soi Cờ tại xã Gia Phú; Thăm mô hình nhà sạch vườn đẹp tại thôn Nậm Hẻn xã Gia Phú; Thăm khu đô thị Cường Thịnh Thị trấn Phố Lu . Dâng hương và  thăm quan Di tích văn hoá đền Đồng Ân xã Thái Niên./.
Khánh linh - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang