Bảo Thắng đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), chiều ngày 09/02/2023 Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bảo Thắng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó chủ tịch UBND huyện, phó trưởng Ban Chỉ đạo - chủ trì hội nghị; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện; các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo BHXH huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Năm 2022, BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Bảo Thắng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Kết quả đạt được cụ thể như sau: số người tham gia BHXH là 11.407 người (BHXH bắt buộc: 9.520 người, BHXH tự nguyện 1.887 người); Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế đạt 16,59%;  Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 8.974 người, tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế đạt 13,06%;  Số người tham gia BHYT 97.082 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,3%.

 

(Hình ảnh tại hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện như việc khai thác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Theo số liệu do cơ quan thuế cung cấp còn gặp khó khăn, do nhiều doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ, đăng ký lao động nhưng thực tế lao động không làm việc thường xuyên tại đơn vị, lao động theo mùa vụ, thuê khoán.... việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn do người dân thường so sánh với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên khi được vận động còn do dự  dẫn đến tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện chưa cao. Hội nghị đã đưa ra các giải pháp để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT như: tập trung rà soát đối tượng người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi và người dân tộc thiểu số có  khó khăn đặc thù đang thường trú trên địa bàn huyện Bảo Thắng được quy định tại Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh (Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND) để vận động tham gia BHYT; tuyên truyền vận động người dân hết hạn sử dụng thẻ BHYT tiếp tục tham gia;…

(Hình ảnh tại hội nghị)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Bình - Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, cơ quan, các xã thị trấn, đặc biệt là cơ quan thường trực BHXH huyện đã chủ động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới: các phòng, ban, ngành, đặc biệt các xã, thị trấn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các khu, cụm công nghiệp tập trung đông lao động. Để làm tốt công tác bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, đặc biệt là để hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình. Tập trung mọi giải pháp trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sau khi có chính sách mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai theo từng chỉ tiêu từng tháng và phải tham mưu cho Đảng ủy các cấp xây dựng nghị quyết, chuyên đề. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với UBND huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân. Tiếp tục mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên tới tận cơ sở thôn, tổ dân phố, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên tổ chức dịch vụ thu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
Nguyễn Thị Thanh Huyền – BHXH huyện Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang