BẢO THẮNG: DẤU ẤN 75 NĂM CÓ ĐẢNG SOI ĐƯỜNG DẪN LỐI

Khơi dậy khát vọng, xây dựng Bảo Thắng (Lào Cai)

 thành vùng quê trù phú, yên bình và hạnh phúc

          Tiếp nối dòng chảy của lịch sử, phát huy hào khí  của huyện anh hùng, kể từ khi thành lập (15/10/1948 ) đến nay, các thế hệ cán bộ và Nhân dân huyện Bảo Thắng (Lào Cai) dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nêu cao ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, nỗ lực vượt khó để đưa huyện nghèo bứt phá, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên ở vùng biên cương Lào Cai.

          Qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, từ 02 chi bộ đầu tiên với hơn ba mươi đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Bảo Thắng có 32 tổ chức cơ sở Đảng với gần 5.500 đảng viên sinh hoạt tại 342 chi bộ. Trải qua 28 kỳ đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện đều đề ra được những nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, ý chí “biến khó khăn thành cơ hội phát triển”, quyết tâm sớm thoát khỏi tình trạng một huyện khó khăn, có trình độ phát triển đạt mặt bằng chung của khu vực miền núi đã được thể hiện mạnh mẽ trong những nhiệm kỳ gần đây. Góp phần mang lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, và xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân.

Dấu ấn tạo nên thành công của Đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Thắng trong suốt chặng đường 75 năm qua  đó chính là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nên đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sau hơn 10  năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bảo Thắng đã huy động được hàng trăm tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM, trong đó nhân dân hiến gần 800 nghìn m2 đất, và chặt cây cối, hoa màu trên đất  trị giá nhiều tỷ đồng. Ngoài ra nhân dân còn tham gia ủng hộ (kể cả tiền và hiện vật) với tổng giá trị ủng hộ trên 30 tỷ đồng. Đã làm mới và mở rộng được gần 800 km đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác. Riêng từ năm 2022 đến nay  toàn huyện đã  mở rộng được gần gần 170 km đường giao thông nông thôn từ 4m lên 7m, góp phần thuận tiện cho việc đi lại giao thương buôn bán của nhân dân địa phương.

    Đến nay, toàn huyện có 81/188 thôn đạt thôn kiểu mẫu. 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao. Đặc biệt nhờ chủ trương sát đúng, hợp lòng dân, biết phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân nên những năm qua, phong trào hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đã huy động được sự tham gia hưởng ứng của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Do vậy, bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Diện mạo nông thôn ở tất cả các địa phương đã trở nên khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn; Nhiều công trình lớn được đầu tư xây dựng mang chiến lược tầm vóc. Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích thích sản xuất phát triển.

anh tin bai

Có thể thấy, Bảo Thắng từ một địa phương nghèo nàn, lạc hậu, nhưng đến nay đã bứt phá đi lên trở thành huyện đứng đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai. Dấu ấn nổi bật nhất đó là trong nửa nhiệm kỳ qua, ( nhiệm kỳ 2020-2025) dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh uỷ Lào Cai, BCH Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Nhờ xác định đúng tiềm năng, lợi thế để dồn sức thực hiện, nên huyện Bảo Thắng đã có sự đổi thay lớn. Nền kinh tế nông nghiệp có bước tăng trưởng toàn diện, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Từng bước phát triển, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá.

anh tin bai

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ở Bảo Thắng  đã có những cách làm sáng tạo, đi đầu, tạo đột phá từ nhận thức đến hành động cụ thể. Nghị quyết về "tam nông" như luồng gió mới, khích lệ nông dân Bảo Thắng năng động, đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, thể hiện rõ vai trò chủ thể trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Cũng từ đây, diện mạo nông thôn của Bảo Thắng ngày càng có nhiều đổi thay, khởi sắc, đời sống của nhân dân khu vực nông thôn ngày càng được nâng cao. Huyện xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm của nông nghiệp huyện là: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp; Phát triển sản xuất, thâm canh các ngành hàng lợi thế của huyện; Xây dựng các sản phẩm OCOP. Đến nay, huyện đã phát triển 06 sản phẩm hàng hóa đặc trưng của huyện gồm: Bưởi Múc, Na Xuân Quang, Quế, Cá chép lai, Gà vườn đồi, Đào cảnh Xuân Quang. Thu hút, mời gọi các doanh nghiệp như: Công ty quế hồi Việt Nam, Hợp tác xã Tâm Hợi, công ty An Bình...vào triển khai các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 30/30 sản phẩm đều được lên sàn thương mại điện tử.

Đến nay, trong tổng số 24 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã có 9 mục tiêu vượt 100%, 3 mục tiêu đạt 100%, 10 mục tiêu từ 70% trở lên, 2 mục tiêu đạt 50%.

 Về thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2020-2025: Trong tổng số 161 chỉ tiêu đến nay có 20 chỉ tiêu vượt, 50 chỉ tiêu đạt 100%, 60 chỉ tiêu đạt từ 60-99%; còn 31 chỉ tiêu đạt dưới 50%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt  trên 14 % (đạt  trên 97 % mục tiêu đại hội). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản từ 17,9% xuống 16,30%, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng từ 38,9% lên 40,10%, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ từ 43 % lên gần 44%. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 106 triệu đồng (đạt trên 88 % mục tiêu đại hội); Thu nhập bình quân đầu người đạt 64,6 triệu đồng/người/năm (đạt 75% mục tiêu đại hội); Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,37 % (đạt gần 60 % mục tiêu đại hội); Tỷ lệ hộ khá giàu gần 45 % (đạt 90 % mục tiêu đại hội). Cơ sở hạ tầng nói chung và hệ thống giao thông được củng cố, nâng cấp, trở thành một trong những huyện có sơ sở hạ tầng tốt nhất trong các huyện, thị xã. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và Bảo Thắng đang trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

anh tin bai

Không chỉ thể hiện qua những con số, người dân đều cảm nhận rõ những thay đổi ở Bảo Thắng những năm qua. Trong đó ấn tượng nhất là diện mạo giao thông nông thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh ngày càng khang trang, hiện đại. Bên cạnh sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao và y tế cũng đạt được những kết quả đáng mừng, đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thành tựu nổi bật nhất trong lĩnh vực văn hóa - xã hội phải kể đến công tác giáo dục và đào tạo đã giành được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Chất lượng giáo dục, đào tạo, luôn đứng vị trí trong tốp đầu của tỉnh, đã có 58/73 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được thực hiện tốt. Các trạm y tế xã, thị trấn được cải tạo, nâng cấp, việc đầu tư trang thiết bị và nhân lực cơ bản đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực được đầu tư trang thiết bị, nguồn nhân lực. Thực hiện tốt việc ứng dụng kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại trong chuẩn đoán và điều trị. Duy trì bền vững 14/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, cải cách hành chính được đẩy mạnh; các mặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tư pháp, đối ngoại được tăng cường. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

anh tin bai

Dấu ấn 75 năm qua là động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vững tin bước vào chặng đường phát triển mới. Khó khăn, thách thức còn nhiều ở chặng đường phía trước, song với kinh nghiệm lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Bảo Thắng, cùng sự đoàn kết của chính quyền và nhân dân sẽ là sức mạnh tổng hợp để Bảo Thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng Bảo Thắng là đơn vị dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai, huyện NTM nâng cao đầu tiên vùng biên cương Lào Cai vào năm 2025 và trở thành thị xã Bảo Thắng vào năm 2030./.

Duy Trinh - TTVHTTTT Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang