Bảo Thắng phát động cuộc thi nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh năm 2023

Ngày 12/07/2023, UBND huyện Bảo Thắng tổ chức lễ phát động cuộc thi “Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh” năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Thành - PCT UBND huyện, đồng chí Lù Văn Din - Chủ tịch UB MTTQ VN huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo 14 xã thị trấn, cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã Phú Nhuận.

anh tin bai

Trong những năm qua, cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, Đô thị văn minh được triển khai rộng rãi trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã đem lại hiệu quả thiết thực, cuộc sống các hộ gia đình, cá nhân và tất cả người dân đã có nhiều thay đổi, diện mạo nông thôn được nâng lên. Tính từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 13 nghìn hộ gia đình tham gia cuộc  vận động xây dựng gia đình: 5 không 3 sạch, toàn huyện có 78 mô hình nhà sạch, vườn đẹp với 2.368 thành viên, trong đó có 588 hộ gia đình được các cấp Hội cấp giấy chứng nhận hộ đạt tiêu chí; Nhà sạch- vườn đẹp; 140 hộ được gắn biển; Nhà sạch- vườn đẹp, 17 mô hình với 204 hộ gia đình tham gia mô hình 10 hộ liền kề; Nhà sạch- vườn đẹp- ngõ văn minh; 20 hộ đạt tiêu chí 03 đẹp...

anh tin bai

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Trung Thành – PCT UBND huyện nhấn mạnh cuộc thi Nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh; được triển khai trên địa bàn toàn huyện nhằm phát hiện, tôn vinh những hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, từng bước lan toả trong cộng đồng. Đồng chí PCT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đông đảo nhân dân tham gia. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động tại cơ sở, vận động hộ dân cam kết thực hiện mô hình “Nhà sạch, Vườn đẹp, Ngõ văn minh”. Hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân chỉnh trang vườn nhà, sắp xếp, bố trí cây trồng, đảm bảo phát huy từng khu vực trong vườn và tạo khuôn viên vườn vừa đẹp, vừa có giá trị kinh tế,…Phấn đấu hết năm 2025, 100% hộ gia đình có mức sống ổn định tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và 100% các thôn kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao tham gia mô hình 5 có 3 sạch và “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chủ yếu theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra.

anh tin bai

Thông qua cuộc thi, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi người dân trên địa bàn huyện về vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, xây dựng thôn kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao,… quyết tâm xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

anh tin bai

Ngay sau lễ phát động của huyện 14/14 xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, chấm điểm một cách khách quan, chính xác; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả thiết thực. Thời gian tổ chức tổng kết  và trao giải cuộc thi. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của các xã thị trấn. Ban giám khảo của huyện sẽ trực tiếp chấm điểm theo phương pháp trực quan, so sánh, tổng hợp, đánh giá kết quả cuộc thi, hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen, thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành thích theo quy định của cuộc thi. Cấp xã, thị trấn: tổng kết cuối năm 2023; Cấp huyện: Trao giải vào hội nghị tổng kết  3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã đi tham quan mô hình “Nhà sạch vườn đẹp” tại thôn Phú Hải 1- xã Phú Nhuận.
Thanh Ngân - TTVH
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang