Bảo Thắng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; sơ kết công tác tôn giáo dân chủ 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 31/7, Huyện ủy Bảo Thắng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 icủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Đồng chí Nguyễn Quang Uý - PBT TT huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thường trực HU - HĐND - UBND, các ban tham mưu giúp việc huyện uỷ, thành viên BCĐ công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ huyện và bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND, trưởng BCĐ thực hiện QCDC các xã thị trấn, bí thư phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở khối cơ quan, tập thể các nhân tiêu biểu được khen thưởng.

anh tin bai

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận có sự chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực. Dân vận chính quyền được chú trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực. Sự phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. 

anh tin bai

 Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và các hội quần chúng từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hiện toàn huyện xây dựng 476 mô hình, điển hình "Dân vận khéo".

 Việc làm tốt công tác dân vận đã góp phần khơi dậy sức sáng tạo, vật chất tinh thần to lớn của nhân dân, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương- giáo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 25 và Kết luận 43  cũng như việc thực hiện công tác tôn giáo dân chủ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Uý – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" trên địa bàn huyện, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 25 và kết luận số 43, huyện Bro Thắng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, sâu sát cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân. Đổi mới hoạt động của MTTQ, đoàn thể các hội quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố bộ máy cán bộ làm công tác dân vận.

anh tin bai
anh tin bai

Nhân dịp này, huyện Bảo Thắng đã biểu dương khen thưởng 5 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"./.

Linh Nga
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang