Bảo vệ môi trường từ những mô hình tự quản

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Qua thực tiễn, nhiều mô hình đã hoạt động hiệu quả nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.

anh tin bai

Đã thành thông lệ, cứ đều đặn mỗi tháng hai lần, người dân trong thôn Cố Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng lại cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Mỗi người một việc, từ quét dọn, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc đường hoa... nhờ vậy cảnh quan môi trường của thôn luôn sạch sẽ, phong quang.

Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Bảo Thắng, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã Sơn Hải đã chú trọng đến tiêu chí môi trường và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Mặt trận và các đoàn thể trong xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân, vận động các hộ gia đình chủ động phân loại rác thải tại nguồn, tổ chức thu gom, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, thay đổi các thói quen sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường.

Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ xã còn tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thành lập "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp" và "Tổ tự quản bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa" tại các thôn trên địa bàn xã. Các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, giữ gìn khuôn viên gia đình sạch sẽ, gọn gàng.

Cùng với xã Sơn Hải, đến nay những mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng chỉ đạo, triển khai xây dựng và nhân rộng tại tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đã góp phần thiết thực giúp nhiều địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, NTM nâng cao và ĐTVM. Bên cạnh việc thành lập các Tổ tự quản bảo vệ môi trường, MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên khuyến khích Nhân dân thành lập các tổ liên gia, liên kết tự quản giữa các nhóm hộ gia đình để phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với mục tiêu đưa địa phương hoàn thiện và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ các xã, thị trấn đã đăng ký với cấp ủy cùng cấp triển khai xây dựng mô hình tuyến đường hoa, đường điện tự quản. Những tuyến đường hoa, đường điện đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường, ý thức làm đẹp cảnh quan được nâng lên rõ nét. Tại những tuyến đường hoa, đường điện không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi như trước đây.

anh tin bai

Đánh giá về những hiệu quả của mô hình này, ông Lù Văn Din - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng cho biết, qua triển khai thực hiện, các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư đã mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy được sức sáng tạo và ý thức tự quản trong Nhân dân. Không chỉ tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các khu dân cư, những mô hình tự quản còn góp phần gắn kết, thúc đẩy người dân đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Tại các khu dân cư, Ban công tác Mặt trận cùng các tổ chức CT-XH và Tổ tự quản đã có những cách làm sáng tạo tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng ngõ xóm, khu phố sáng, xanh, sạch đẹp; mô hình nhà sạch vườn đẹp, mô hình cánh đồng không rác thải, hướng dẫn người dân phân loại thu gom xử lý rác thải, chất thải đúng quy định...

Ông Lù Văn Din - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Thắng cho biết, thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ chỉ đạo Mặt trận các cấp tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Hoàng Việt Hoa - MTTQ
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang