BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chiến tranh trên không gian mạng là chiến lược của các thế lực thù địch, kết hợp với diễn biến hoà bình – phá hoại từ bên trong; với các chiêu trò bịa đặt, xuyên tạc, vu khống thậm chí là bôi nhọ, hình ảnh của Đảng và nhà nước ta, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, những thủ đoạn chống phá của kẻ thù cũng càng trở nên tinh vi và xảo quyệt, không chỉ đơn giản là rêu rao các luận điệu chống đối mà còn thành lập các trang web, hội nhóm, cộng đồng trên mạng để nâng tầm quy mô hoạt động của mình; không chỉ cán bộ, nhân dân mà cả những cá nhân chuyên môn và công nghệ - thông tin cũng phải tham gia vào để bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng mà Đảng ta đã gây dựng nên.

Trải qua 30 năm đấu tranh ngoan cường để giải phóng dân tộc, cuối cùng đất nước ta cũng đã được thống nhất qua đại thắng mùa xuân 30/4/1975. Tiếp đó, để bảo vệ vững chắc nền hoà bình  của tổ quốc, Việt Nam đã phải trải qua thêm hai cuộc chiến tranh biên giới biên giới Tây Nam, dặc biệt là chiến tranh biên giới phía bắc của tổ quốc năm 1979, đánh đuổi lực lượng bành trướng của Trung Quốc ra khỏi miền Bắc và tiêu diệt tận gốc lực lượng phản cách mạng Polpot ra khỏi miền Nam. Từ đó, nước ta chính thức đi vào thời kỳ hoà bình, ổn định, có đầy đủ các điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển đất nước.

Thời kỳ hoà bình, ổn định khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế cùng với công cuộc Đổi mới của đất nước, nhưng. Nhưng những kẻ xâm lược đã thất bại trong âm mưu thôn tính nước ta, chúng không từ bỏ tham vọng, chúng đã tạo nên một chiến lược mới, lâu dài, nham hiểm, thâm độc hơn đó là   dùng chiến lược "diễn biễn hoà bình" để tiếp m,tục chống phá Việt Nam.

Hiểu một cách đơn giản thì "diễn biến hoà bình" là những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các đất nước, thế lực tư bản chủ nghĩa, chính trị đối lập nhằm vào các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa nhằm tiến tới tiêu diệt,  xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, diệt trừ tư tưởng cộng sản. Chiến lược này đã được Mĩ và các nước theo con đường tư bản chủ nghĩa thực hiện từ sau Thế chiến II, chiến lược này đã làm sụp đổ của một loạt các nước chủ nghĩa xã hội Đông Âu và Liên Xô; đến nay, chiến lược này vẫn được tiếp tục nhắm vào các nước còn lại tiếp tục đi theo con đường XHCN và các nước độc lập dân tộc, trong đó có Việt Nam.

Các thủ đoạn chống phá nước ta của kẻ thù rất đa dạng: từ phủ nhận các giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin; xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; đến tác can thiệp sâu vào các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội của nước ta. Nhưng thủ đoạn mà chúng hay sử dụng để kích động các cuộc biểu tình, bạo loạn thường là kích động các phần tử cực đoan, cộng đồng dân tộc, tôn giáo

Cụ thể trong lịch sử, đã từng xảy ra các cuộc bạo loạn như:

Sự việc ở Tây Nguyên (2004) là một cuộc biểu tình của người Thượng xảy ra vào  ngày 10 đến 11/4/2004 tại Tây Nguyên; tổng cộng khoảng 10.000 –30.000 người Thượng tham gia tại Đắk LắkGia LaiĐắk Nông. Dưới sự giật dây của lũ phản động, tuyên truyền  đòi các quyền lợi về đất đai và tự do tôn giáo cùng với việc kích động quần chúng Nhân biểu tình, bạo loạn, đòi ly khai nhằm thành lập Nhà nước Đga tự trị do Tổ chức Quỹ người Thượng của Ksor Kok phát động. Nhiều tổ chức quốc tế, phi chính phủ cáo buộc Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng - tôn giáo, xếp nước ta vào danh sách Các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt về tôn giáo.

Sự kiện Mường Nhé (2011): là một cuộc biểu tình của 7.000 người H'Mông xảy ra vào tháng 5/2011 ở huyện Mường Nhé (Điện Biên). Vào năm 2003 2004 khi trên đia bàn xuất hiện tư tưởng tuyên truyền, thành lập "nhà nước Mông" tại các tỉnh vùng cao, đặc biệt tại huyện Mường Nhé, rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn huyện. Từ năm 2005 xuất hiện một số đối tượng như Sùng Vả Mình, Hờ Tủa Mình bắt đầu cầm đầu nhóm để tuyên truyền thành lập nhà nước Mông, vào năm 2007, Sùng A Sài bị bắt vì hoạt động tích cực tuyên truyền lập "Vương quốc Mông" tại xã Huổi Lếch, đến năm 2009, xuất hiện 2 nhóm tuyên truyền thành lập Nhà nước Mông riêng biệt là nhóm Vàng A Ía và Tráng A Chớ. Bởi sự tác động của nhóm tuyên truyền nhiều người vì mê tín nên đã đi tìm một niềm tin mới, gián tiếp cho sự ra đời của đạo Vàng Chứ dẫn đến việc xưng Vua riêng cho người Mông, lập nên một vùng tự trị tại đây. Để giải quyết vụ việc, các lực lượng chức năng đã được huy động để tuyên truyền, thuyết phục và giải tán đám đông tại Huổi Khon; sau khi vụ việc bị  thất bại, các đối tượng cầm đầu tiếp tục ra nước ngoài để tuyên truyền chống phá.

Các cuộc biểu tình bạo loạn như trên đều có ít nhiều sự can thiệp của thế lực thù địch, phản động từ nước ngoài. Tuy con đường khơi mào có thể khác nhau, song chúng đều lợi dụng đời sống khó khăn, sự thiếu hiểu biết và đức tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào để từ đó kích động bạo loạn chia rẽ khối đại đoàn kết.

Ngoài mục tiêu tác động lớn là các đồng bào dân thì các thế lực thù địch cũng không quên nhắm vào quảng đại quần chúng nhân dân. Những đối tượng thường được chúng nhắm đến thường là các phần tử phản động, cực đoan, những cán bộ, văn nghệ sĩ bị thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biến chất,… hình thành nên một mạng lưới chống phá rộng khắp cả trong và ngoài nước, đòi hỏi Đảng và nhà nước Việt Nam phải luôn cảnh giác, thường xuyên đấu tranh trước những hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Bước vào thế kỷ XXI, nhân loại đã phát triển nhiều thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong số đó chính là khoa học – công nghệ. Tiêu biểu trong số đó chính là Internet – mạng máy tính toàn cầu đã mở ra một thời đại mới nơi mà con người được kết nói với nhau mọi lúc mọi nơi. Và tất nhiên, các thế lực thù địch cũng lợi dụng các trang mạng xã hội cải tiến phương thức phá hoại của mình thông qua mạng Internet.

Các thế lực thù địch lợi dụng các trang mạng chính thống của nước mình để thu thập tin tức, sự dụng các luận điệu xuyên tạc đối với chủ trương, đường lối của Đảng ta.Tất nhiên chúng cũng lấy danh nghĩa ‘‘công lý’’, “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, lợi dụng các sự kiện điểm nóng để cáo buộc, vu khống Việt Nam là thiếu dân chủ, thiếu tự do, xâm phạm nhân quyền… Ngoài những hoạt động kể trên, các thế lực thù địch cũng tài trợ, giúp sức một phần cho các phần tử phản động chống lại chế độ XHCN của Việt Nam.

Các phần tử phản động, chống đối Việt Nam thường chủ yếu đa phần là những người Việt lưu vong ở nước ngoài; chúng ôm mối hận từ sự sụp đổ chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũ, từ đó quyết tâm chống lại Đảng và Nhà nước ta đến cùng.Dù với phương thức và chiêu trò nguỵ trang khác nhau nhưng các tổ chức mà chúng đã thành lập đều có mục tiêu là tiêu diệt chế độ Cộng sản ở nước ta, một số tổ chức tiểu biểu có thể kể đến như: Khối 8406; Quỹ người Thượng MFI; Uỷ ban cứu người vượt biển; Đảng dân chủ thế kỷ 21; Mặt trận dân tộc cứu nguy Việt Nam; Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất; Tập hợp dân chủ đa nguyên; Uỷ ban bảo vệ người lao động....

Tuy nhiên; nguy hiểm và đáng sợ nhất phải kể đến chính là tổ chức khủng bố Việt Tân (Việt Nam canh tân cách mạng Đảng). Từ thời kỳ mới thành lập vào 1980, với tiền thân là Mặt Trận Quốc gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thành lập do Hoàng Cơ Minh cầm đầu; với mục tiêu là "đấu tranh" giải phóng Việt Nam khỏi chế độ Cộng sản bằng phương pháp bất bạo động; nhưng thực chất là “huấn luyện” các thành phần đối tượng thâm nhập để phá hoại, gây rối và chống đối lại sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Trải qua nhiều năm, chúng dần nâng cấp thủ đoàn phá hoại của mình với sự hỗ trợ từ công nghệ hiện đại, triệt để lợi dụng sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trá hình trên không gian mạng. Các nội dung mà chúng thực hiện lấy danh nghĩa là “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… nhưng thực chất là để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; để từ đó kêu gọi s chống đối, kích động tư tưởng, thái độ thù địch của người dân về phía Đảng

Cụ thể; Việt Tân đã cho lập trên 300 tài khoản trang web và nhiều diễn đàn kín (kết hợp với những diễn đàn trước đó); chúng cũng duy trì gần 1.000 tài khoản mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội để tuyên truyền quan điểm phản động, thổi phồng sự kiện, phá hoại tư tưởng cách mạng. Các trang web, đài phát thanh và bản tin mà Việt Tân tạo dựng đầy đủ các mục y hệt như các trang báo chính thống ở nước ta, các bài viết của chúng mang “thông điệp”   công kích trực tiếp lãnh đạo Đảng Nhà nước; khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, tập trung khai thác những sự kiện được dư luận quan tâm để lồng ghép thông tin xuyên tạc tình hình, bôi nhọ, vu cáo các cơ quan chức năng của ta.

Không dừng lại ở đó, chúng liên kết ngầm tài trợ cho một số tổ chức tôn giáo để tuyên truyền chống chế độ; cho mở chiến dịch tiếp cận Internet tại các vùng ở núi, cao nguyên để dễ dàng tuyên truyền, phát triển lực lượng và kích động đồng bào dân tộc tham gia các hoạt động tụ tập, gây rối an ninh trật tự tại địa phương; từ đó làm cơ sở cho các thế lực thù địch can thiệp vào chính trị nước ta. Táo tợn hơn nữa, chúng thậm chí còn dám phát động trên mạng  phong trào “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”; cuộc thi “Cộng sản và tôi”; tổ chức các buổi “hội luận” trên với sự tham gia của một số đối tượng cầm đầu trong nước. Mỗi khi các kỳ đại hội Đại biểu toàn quốc diễn ra; chúng lại ráo riết xuyên tạc, tạo dựng các sự vụ để kích động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam; hậu thuẫn các đối tượng phản động, cơ hội chính trị làm video để phá hoại bầu cử.

 Mặc dù Việt Tân cùng thế lực thù địch luôn tìm cách xây dựng, củng cố lực lượng, tài trợ cho các tổ cho khủng bố, chống phá nước ta và nhiều đối tượng trong hàng ngũ của chúng đã bị Đảng đưa ra ánh sáng và nghiêm trị theo qui định pháp luật Việt Nam.

Cho đến nay, công cuộc đấu tranh của Đảng và Nhà nước trước  sự chống phá của các thế lực phản động vẫn đang tiếp diễn, có thêm sự can thiệp, hậu thuận từ các thế lực chính trị thù địch của nước ngoài. Dường như cuộc chiến này đã càng trở nên khó khăn khi kể thù luôn tìm cách vu khống, cáo buộc nước ta là vi phạm nhân quyền, thiếu dân chủ để lũ phản động lấy cớ để can thiệp.

Cuộc kháng chiến trong “thời bình” hiện nay của Đảng ta sẽ vẫn còn tiếp diễn, hệ tư tưởng cộng sản sẽ vẫn còn trải qua nhiều biến động thăng trầm nhưng sẽ mãi là chân lý, dẫn dắt Việt Nam đi đến một xã hội tốt đẹp hơn – xã hội cộng sản. Để hoàn thành được sứ mệnh đó, không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của Đảng và nhà nước mà sự chung tay, góp sức của Nhân dân cũng chính là một yếu tố quan trọng để đi đến thắng lợi.

Chúng ta lên mạng hằng ngày, để tìm kiếm thông tin và lướt mạng xã hội; tuy nhiên không phải thông tin nào cũng chuẩn xác, trang mạng nào cũng cũng đáng tin; ngoài lũ phản động, vẫn còn có những kẻ khác lợi dụng dư luận để câu view, câu like bất chấp qua các nội dung rác, độc hại; làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Đảng và nhà nước. Đã đến lúc, mọi người dân mạng phải nêu cao trách nhiệm, của mình, trở thành tấm khiên vững chắc bảo vệ Đảng, trước mắt cần phải làm những việc như sau:

    Cảnh giác trước các thông tin sai lệch, thất thiệt được đăng lên mạng.

    Tích cực sáng tạo  các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng (thông qua các trang web, hội nhóm, mạng xã hội).

    Giữ thái độ bình tĩnh, sự khôn khéo trước các chiêu trò phá hoại của lũ phản động.

    Quan tâm nhiều hơn đến tình hình thời sự, tin tức của Đảng.

    Tự rèn luyện, nâng cao tri thức, bản lĩnh chính trị của bản thân.

    Nhìn nhận, đánh giá một cách đa chiều trước khi viết bình luận cho một bài viết nào đó trên mạng.

Trịnh Nam - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang