BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG HỌC

Tại hội trường huyện Bảo Thắng, ngày 04/8/2023 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học. Theo kế hoạch năm 2023 toàn huyện Bảo Thắng sẽ tổ chức 7 lớp học cho trên 1.808 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường thuộc 3 cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

anh tin bai

Tham gia lớp học các học viên được trang bị thông tin cốt lõi và các điểm mới trong văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân”; Lịch sử truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948-15/10/2023).

anh tin bai
anh tin bai

Kết thúc khóa học, học viên viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng theo quy định./.

Lê Trung Thành - Trưởng BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang