CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ - NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG GHI NHỚ

Năm 2023, kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống. Năm 2023 cũng được Đảng và Nhà nước xác định là năm bản lề thực hiện các chương trình về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đất nước từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới và nhận thức sâu sắc hơn những giá trị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh đáng ghi nhớ về ngày 30/4/1975, được lưu giữ và truyền lại qua các thế hệ, để luôn nhớ mãi và khắc ghi thời khắc lịch sử ý nghĩa và xúc động này!

anh tin bai

     Quân ủy trung ương theo dõi diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975.

 

anh tin bai

Bộ đội pháo binh trước giờ xuất kích.

anh tin bai

Xe tăng quân giải phóng đánh chiếm phủ tổng thống ngụy lúc 9h30 ngày 30/4/1975

anh tin bai

Quân giải phóng đánh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975

anh tin bai

Nhân dân vui mừng chứng kiến đoàn xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

anh tin bai

Nữ chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho quân giải phóng

tấn công dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất

anh tin bai

Máy bay lên thẳng của Mỹ bị bắn rơi trên đường phố Sài Gòn

anh tin bai

Hàng chục vạn nhân dân thủ đô Hà Nội đổ ra đường mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc

Lê Thu Thuỷ
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang