ĐẢNG BỘ XÃ GIA PHÚ 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Đảng bộ xã Gia Phú huyện Bảo Thắng gắn liền với chặng đường đấu tranh anh dũng, bất khuất, đầy hy sinh, gian khổ, song cũng vô cùng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc xã Gia Phú. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo Nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tiên phong trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

anh tin bai
 

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG.

Ngày 01 tháng 12 năm 1948 Huyện ủy Bảo Thắng ra quyết định  thành lập chi bộ xã Gia Phú. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, sự trưởng thành lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Gia Phú. Từ đây, phong trào cách mạng của địa phương chính thức có tổ chức Đảng lãnh đạo, hướng phong trào cách mạng của xã hoà vào phong trào cách mạng chung của huyện Bảo Thắng. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ Đảng xã Gia Phú đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể và phát triển phong trào cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Kể từ ngày thành lập đến năm 2000 Chi bộ, (Đảng bộ) xã Gia Phú đã tổ chức 18 kỳ Đại hội (và 02 hội nghị có tính chất như Đại hội). Tại các kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Bảo Thắng, Chi bộ (Đảng bộ) xã Gia Phú luôn đề ra được nhiệm vụ cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và thực tiễn địa phương. Hoạt động của Đảng, Chính quyền, các Hợp tác xã và đoàn thể Nhân dân dân từng bước được xác lập mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều địa danh, chiến thắng, phong trào cách mạng đã đi vào lịch sử chung của huyện như: Soi Giá, Soi Cờ, chiến thắng đồn Bến Đền, Phong trào Nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để đón đồng bào lên khai hoang…

Trong câu chuyện lịch sử vùng quê cách mạng Soi Cờ, Bí thư Chi bộ thôn Phạm Thanh Tám nhắc lại thời điểm đầu năm 1948, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết về: “Tổ chức Đại hội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở phía tả ngạn sông Hồng, gồm các xã Cam Đường, Gia Phú, Xuân Giao”. Tiếp đó, Tỉnh ủy mở hội nghị cán bộ toàn tỉnh tại huyện Lục Yên (Yên Bái) về xây dựng lại cơ sở cách mạng, phát động quần chúng đấu tranh trong vùng địch tạm chiếm. Ngày 20/4/1948, một trong ba tổ cán bộ cách mạng xung kích đã đến ấp Soi Cờ và ấp Soi Giá để lập căn cứ, tổ chức hoạt động cách mạng. Tại đây, tổ cán bộ xung kích được người dân ấp Soi Cờ tích cực giúp đỡ, nuôi giấu cán bộ cách mạng trước khi địch tổ chức đợt đàn áp dã man; trong đó, tàn sát 14 người, đốt cháy 38 nóc nhà khiến người dân vô cùng căm phẫn. Từ đau thương biến thành hành động, cũng bắt đầu từ đây, phong trào cách mạng sôi nổi khắp nơi, người dân trong vùng nhất tề đứng lên cùng bộ đội đánh Pháp, giải phóng Lào Cai vào cuối năm 1950. Tưởng nhớ công lao của các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh và những đóng góp của Nhân dân Soi Cờ, tỉnh cho tôn tạo, xây dựng Khu Di tích lịch sử Soi Cờ.  Ngày 24/7/2007, khu căn cứ cách mạng Soi Cờ - Soi Giá đã được UBND tỉnh Lào Cai xếp hạng là di tích cấp tỉnh.

Từ sự lớn mạnh của Phong trào chỉ sau 17 năm thành lập, Ngày 20 tháng 12 năm 1965, chi bộ xã Gia Phú đã được Tỉnh ủy Lào Cai chuẩn y nâng cấp lên thành Đảng bộ. Tất cả những điều đó đã minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tinh thần giác ngộ cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn của Nhân dân các dân tộc xã Gia Phú với quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền Nhân dân.

CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, hòa chung trong sự phát triển năng động và bền vững của huyện Bảo Thắng, Đảng bộ xã Gia Phú đã kêu gọi, ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tự xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của xã trong từng thời điểm, do vậy đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, diện mạo nông nghiệp, nông thôn ngày càng thay đổi, kinh tế luôn duy trì được nhịp độ tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm để tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác, Gia Phú nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, khuyến khích tạo sản phẩm hàng hóa và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

  Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với khả năng nhậy bén, tinh thần dám nghĩ, dám làm của nhân dân, Đảng bộ xã Gia Phú đã lãnh đạo Nhân dân chủ động, tích cực trong đổi mới mô hình sản xuất kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại rau, củ, quả là cây trồng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đưa những cây, con giống có năng suất, chất lượng tốt vào gieo trồng, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân.

anh tin bai

Đến nay Gia Phú luôn được biết đến là địa phương phát triển mạnh về sản xuất nông nghiệp của huyện Bảo Thắng. Năm 2023 xã chỉ đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi 3 ha diện tích cây trồng kém hiệu qua sang trồng rau, nâng tổng số diện tích vùng rau chuyên canh lên 25 ha, cung ứng ra thị trường gần 2.800 tấn rau các loại, giá trị đạt 15 tỷ đồng/năm.

Sản xuất hàng hóa phát triển, thị trường, nhãn hiệu được coi trọng, Gia Phú trở thành vùng quê có số lượng sản phẩm được chứng nhận OCOP nhiều nhất tỉnh Lào Cai với 10 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Đến nay, hầu hết người dân đã làm quen và nhận thức được vai trò của việc liên kết trong sản xuất.

Những "trái ngọt" từ các mô hình kinh tế hợp tác đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nổi bật giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 của xã đạt trên 22 tỷ đồng. Giá trị sản xuất đạt bình quân 150 triệu đồng/ha, đạt 109% so với kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,8 triệu đồng/người/năm.  Số hộ khá, giàu chiếm trên 81%.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 6%, hộ cận nghèo hơn 8%.

DẤU ẤN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Dấu ấn tạo nên thành công của Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phú trong suốt chặng đường 75 năm qua  đó chính là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019, đến nay, xã Gia Phú đã đạt 13/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn, chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, với mục tiêu đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, do vậy, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ có sự đột phá, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nên đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Gia Phú đã huy động được trên 153 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM trong đó: (nhà nước hỗ trợ trên 106 tỷ đồng; xã hội hoá, Nhân dân đóng góp gần 47 tỷ đồng). Đáng nói đã có hơn 320 hộ dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất, chặt cây cối, hoa màu và tài sản trên đất đóng góp vào chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Đặc biệt  hưởng ứng phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn do huyện phát động. Riêng năm 2023 xã đã vận động Nhân dân mở rộng nền đường GTNT từ 4m-7m được 03 tuyến với chiều dài  gần 6 km tại các thôn Chính Tiến, Soi Cờ, Xuân Lý, Tả Thàng, Nậm Trà nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được mở rộng lên gần 12 km.  Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã được nhựa hóa và bê tông hóa vững chắc, từng bước đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân.

anh tin bai

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của xã Gia Phú trong suốt chặng đường qua đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng bộ xã cùng sự chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã. Có được những thành tựu trên, trước hết là do Ban Chấp hành Đảng bộ xã cùng các cấp, các ngành từ xã xuống cơ sở có sự đoàn kết, thống nhất cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì một Gia Phú phát triển nhanh, bền vững.

Phát huy truyền thống cách mạng 75 năm xây dựng và phát triển, từ chi bộ Đảng đầu tiên với 4 đảng viên đến nay, Đảng bộ xã đã có 333 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ trực thuộc. Trải qua  22 kỳ Đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ đều đề ra được những Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương, mỗi thành tựu và kết quả đạt được đều in đậm dấu ấn lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Các thế hệ cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên con đường đổi mới, trở thành niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã nhà trong suốt thời gian qua.

anh tin bai

Ðến Gia Phú hôm nay, minh chứng rõ rệt nhất cho "ý Ðảng, lòng dân" là hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, dân trí và văn hóa phát triển, an ninh trật tự bảo đảm, môi trường sống trong lành. Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được bảo đảm. ANCT, trật tự ATXTXH được giữ vững.

Có thể khẳng định, trong hơn 7 thập niên trải qua biết bao thăng trầm, khó khăn, thách thức, cũng như khi thuận lợi, dòng chảy xuyên suốt trong tư duy và hành động của các thế hệ lãnh đạo xã Gia Phú qua các thời kỳ là sự chủ động, sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước, mở đường cho sự phát triển, hướng tới một Gia Phú giàu đẹp văn minh.

anh tin bai
75 năm – hơn ½ thế kỷ, với những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Đảng bộ và Nhân dân xã Gia Phú vinh dự được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể và cá nhân. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Gia Phú phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với ý chí, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên; không tự thỏa mãn với chính mình, Đảng bộ, chính quyền, và dân các dân tộc xã Gia Phú nguyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hiện thực hóa “khát vọng” sớm đưa Gia Phú trở thành xã NTM nâng cao và NTM thông minh vào năm 2025.
Thanh Nga- Khánh Linh - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang