ĐẢNG - MÙA XUÂN VÀ KHÁT VỌNG

Đảng ta ra đời vào mùa Xuân năm Canh Ngọ 1930, mùa khởi đầu của một năm mới. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn là niềm tin yêu, là biểu hiện sáng ngời của lý tưởng cộng sản, mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhân dân ta đã thoát khỏi cảnh lầm than cơ cực, xây dựng một xã hội tươi sáng, hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đặc biệt, trong gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã, đang chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thật đáng tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, xứng đáng với tầm vóc của lịch sử ngàn năm văn hiến.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương soi rọi, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả khá toàn diện, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đưa ra ánh sáng và xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn, nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm. Đất nước phát triển được khẳng định bằng những thành tựu trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…Tất cả những thành quả đó là biểu hiện mạnh mẽ nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, cho tính ưu việt và vững mạnh của chế độ chính trị XHCN của đất nước ta, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam. Những kết quả quan trọng ấy góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta đang viết tiếp những bản anh hùng ca, thực hiện khát vọng phồn vinh, thịnh vượng, khẳng định vị thế của một dân tộc độc lập, tự do.

anh tin bai

Hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc, hơn 75 năm qua, Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, khơi gợi và nhân lên sức mạnh của Nhân dân thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 với cơ sở hạ tầng, giao thông ngày càng hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đón xuân này, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đang ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Xuân Giáp Thìn đang về trên mọi miền Tổ quốc mến yêu! Xuân tràn vào từng ngõ phố, xóm thôn và trên mỗi nẻo đường quê hương. Mai vàng, đào thắm đua nhau bung nở, cùng điểm tô cho mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng nguyện đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII mà Đảng bộ đã đề ra, để mỗi mùa xuân mới, bức tranh quê hương giàu truyền thống cách mạng lại thêm rực rỡ, tươi đẹp./. 

Lê Thu Thủy - Phòng GD&ĐT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang