ĐỂ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

    “Xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước” – đó là lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI. Nhận thức rõ vai trò của tổ chức cộng sản thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng, Đoàn thanh niên huyện Bảo Thắng thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhà.

    Cụ thể, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027, BTV Huyện đoàn đã xây dựng chương trình công tác toàn khoá đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn huyện với 13 chỉ tiêu và nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, tiên phong, trọng tâm là “tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao và là huyện dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai”. Các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, trong đó tập trung triển khai phong trào “Tuổi trẻ Bảo Thắng học tập và làm theo Bác”, tích cực triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được trên 160 buổi; duy trì đều đặn hàng quý mô hình “CLB Lý luận trẻ”; duy trì và phát triển 21 fanpage Facebook với nhiều chuyên mục hấp dẫn như “Lời Bác ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”....

anh tin bai

    Một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà tuổi trẻ Bảo Thắng đã gặt hái được là triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, qua đó đã phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong độ tuổi Đoàn. Từ năm 2022 tới nay các cấp bộ đoàn toàn huyện đã giới thiệu được 263 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng trong đó có 140 đoàn viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn huyện cũng tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các buổi gặp mặt, toạ đàm từ trực tiếp đến trực tuyến với lãnh đạo tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện.

     Ngoài ra BTV Huyện đoàn còn tích cực phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện trong việc triển khai công tác quản lý Nhà nước về thanh niên, đảm bảo thực hiện tốt Luật thanh niên năm 2020, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, thực hiện tốt các chế độ, chính sách với thanh niên, triển khai phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” – qua phong trào đã phát hiện và tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

    Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là “Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Mong rằng Đoàn huyện Bảo Thắng với chức năng “Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” sẽ tiếp tục góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho Đảng bộ huyện nhà những lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Hoàng Trọng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang