ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Mục đích của công tác tuyên truyền của Đảng là trang bị những kiến thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về nền tảng tư tưởng, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở đó hình thành cho họ tính tích cực, tự giác trong hành động thực tiễn nhằm hiện thực hóa mục tiêu lý tưởng của Đảng. Xác định mục tiêu đó, trong thời gian qua huyện Bảo Thắng luôn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với đoàn viên, thanh niên, cũng như học sinh, thông qua chủ đề, chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức cho học sinh, …tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng học trò 

 

Huyện đã triển khai cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ huyện Bảo Thắng 15/10 (1948-2023), cuộc thi đã thu hút được trên mười ngàn người tham gia, trong đó có gần hai ngàn học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện tham gia, có nhiều học sinh đã đầu tư thời gian nghiên cứu tham gia hàng 100 trang A4 có hình ảnh minh hoạ; thông qua cuộc thi giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ huyện Bảo Thắng, qua những chặng đường lịch sử gắn với những trang sử hào hùng của dân tộc và cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những tấm gương anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã dũng cảm hy sinh, cống hiến tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển huyện Bảo Thắng.

Hay ngày 18/9/2023 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bảo Thắng đã phối hợp với các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, với chủ đề “Thanh niên Bảo Thắng làm theo lời Bác dạy – quyết rèn đức luyện tài, xây quê hương giàu đẹp” đây là chương trình nằm trong các chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, do học sinh thuộc các trường khối THPT trên địa bàn huyện thực hiện bình 6 bức thư của Bác Hồ viết gửi Nhân dân các dân tộc Lào Cai. Thông qua mỗi nội dung mỗi bức thư chúng ta thấy tình cảm rất đặc biệt của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Lào Cai, và còn là phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao giao cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Trong những ngày này học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện đang tiếp tục nghiên cứu, tập luyện chuẩn bị tổ chức buổi sinh hoạt chính trị vào ngày 09/10/2023, với chủ đề  tuổi trẻ Bảo Thắng tiến bước dưới cờ Đảng, đây là những hoạt động nằm trong các chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Bảo Thắng (15/10/1948 - 15/10/2023).

Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên chung và cho học sinh các trường THPT nói riêng hiểu sâu sắc hơn về Bác Hồ, về truyền thống cách mạng, từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần ý chí quyết tâm xây dựng Bảo Thắng trở thành huyện dẫn đầu trong các huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai.

Ngô Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang