ĐỒNG CHÍ HOÀNG GIANG - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY LÀO CAI DỰ SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KÌ TẠI CHI BỘ VÙNG CAO ẢI NAM

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh, ngày 8/8, đồng chí Hoàng Giang - phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ của Chi bộ Ải Nam thuộc đảng bộ thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng.

 

Chi bộ Ải Nam là chi bộ thôn vùng cao có 9 đảng viên. 100% là đảng viên chính thức. Chi bộ có 3 đảng viên tăng cường là cán bộ công chức thuộc thị trấn Nông trường Phong Hải, 2 đồng chí người dân tộc Mông, 3 đồng chí người dân tộc Nùng và 1 đảng viên trên 65 tuổi. Ải Nam là thôn vùng cao thuộc thị trấn nông trường Phong Hải. Toàn thôn có 170 hộ với hơn 800 khẩu và 2 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc Mông chiếm trên 90%. Thời gian qua, đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu đi đầu vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Người dân tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Nhờ vậy, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở Ải Nam luôn được thực hiện tốt.

Tại hội nghị, sau khi nghe Chi ủy thông báo về tình hình Đảng viên, thông tin tình hình thời sự nổ bật quốc tế, trong nước và địa phương; phổ biến quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước của cấp ủy chính quyền các đoàn thể, đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của chi bộ, những vấn đề chi bộ quan tâm kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên; báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 của chi bộ; thông qua báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong chi bộ;  các Đảng viên chi bộ Ải Nam đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2023, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, chi bộ.

Phát biểu với các Đảng viên chi bộ Ải Nam, đồng chí phó bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt của chi bộ, đặc biệt là việc phát huy được tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề của địa phương. Đồng chí cũng nêu rõ vai trò hạt nhân hết sức quan trọng của Chi bộ Đảng, đồng chí phó bí thư Tỉnh ủy khẳng định: từ những kết quả nổi bật và sự khởi sắc của thôn Ải Nam trong những năm gần đây, cho đến không khí cởi mở, dân chủ, trách nhiệm của buổi sinh hoạt định kỳ, đã cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn đã được nâng lên rõ rệt, phát huy được tổ chức đoàn thể trong các hoạt động phong trào, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy ... đời sống bà con còn vất vả. đúng tinh thần đảng viên đi trước làng nước theo sau. Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa việc ânng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố tổ chức nâng cao số lượng chất lượng đảng viên tăng lên. Đặc biệt là tăng cường quản lý đảng viên về mọi mặt. Đổi mới cách phân công đảng viên phụ trách lĩnh vực hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương của đảng nàh nước, của địa phương các cấp trong các hoạt động kinh tế xã hội. quan tâm gia đình chinhs ách, gia đình khó khăn về kinh tế, gia đình không nơi nương tựa, gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để xây dựng nếp sống văn hóa đậm đà bảm sắc dân tộc để xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc. Chi bộ lãnh đạo nhân dân, các tổ chức đoàn thể luôn cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc chống phá đảng nhà nước. Lưu ý không để xảy ra vấn đề nóng phức tạp, nắm bắt kịp thời. chủ trương phát triển du lịch cộng đồng kết nối các địa phương rất tốt. Các kiến nghị đề xuất kiến nghị đề xuất báo cáo để giải quyết.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Giang - phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã tặng quà chi bộ; thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thôn Ải Nam và Khởi Khe thị trấn nông trường Phong Hải.

 Đồng chí cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình có cháu bé bị tử vong do nước suối cuốn trôi tại thôn Tiên Phong. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương cần tăng cường cảnh báo dự báo thời tiết khu vực nguy hiểm cho người dân, khẩn trường khắc phục những địa điểm có nguy cơ cao xảy ra rủi ro do thiên tai để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho ngừơi dân./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH 

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Linh Nga - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang