GHI NHẬN TỪ HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2023

Sau khi có chủ trương của Tỉnh về tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi, Đản bộ huyện đã ban hành hệ thống văn bản và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, tổ chức ôn luyện. Hình thức thi cấp huyện và cấp cơ sở thi viết, thang điểm 100 điểm, gồm các phần: Phần thi trắc nghiệm 30 câu, 60 điểm, phần xử lý tình huống 04 câu, 32 điểm, phần thi tự luận 01 câu, 08 điểm. Trên cơ sở bộ ngân hàng câu hỏi do tỉnh ban hành 367 câu hỏi, huyện bổ sung 118 câu hỏi thuộc các lĩnh vực, ngành liên quan trực tiếp vào bộ ngân hàng câu hỏi. Cấp cơ sở có 350 thí sinh, chia làm 02 khối thi (Khối cơ quan 143 thí sinh; Khối nông thôn 207 thí sinh) 293 thí sinh là bí thư chi bộ, 57 thí sinh là phó bí thư chi bộ, thí sinh tuổi cao nhất là 77 tuổi, thấp nhất là 27 tuổi. Để đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra,  Huyện uỷ đã phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ và cán bộ các Cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ giám sát, dự chỉ đạo hội thi cấp cơ sở.

Sau vòng thi cơ sở; các đơn vị đã chọn cử các đồng chí đạt giải cao tham gia hội thi cấp huyện. Hội thi cấp huyện diễn ra trong 01 ngày, với sự tham gia của 55 thí sinh thuộc 32 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Rút kinh nghiệm từ vòng thi cấp cơ sở, các thí sinh đã chuẩn bị chu đáo hơn, cùng sự tập trung cao, bám sát ngân hàng câu hỏi để ôn luyện, trình bày đầy đủ, rõ ràng, đúng quan điểm, đường lối của Đảng. Là một đảng viên có tuổi đời trẻ nhất tham gia thi (27 tuổi), đó là Lã Minh Lộc, Bí thư chi bộ Làng Cung 1, Đảng bộ xã Phong Niên chia sẻ, tôi rất  vinh dự, tự hào đại diện cho Đảng bộ xã tham gia Hội thi cấp huyện. Quá trình tham gia thi, được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã, bản thân cũng đã học hỏi được những kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác Đảng. Từ đó vận dụng vào công tác quản lý điều hành các mặt hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ thôn Làng Cung 1 ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

anh tin bai

Có thể khẳng định, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã thành công tốt đẹp từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Hội thi đã thực sự tạo được dấu ấn tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về nhận thức cho cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đội ngũ bí thư, cấp ủy viên trong toàn Đảng bộ về những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản của công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng và các đồng chí tham dự Hội thi đều xác định rõ mục đích tham dự Hội thi là để giao lưu, học hỏi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác, tích lũy kinh nghiệm phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên. Tham dự Hội thi, mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng của mình. Nếu như các thí sinh cao tuổi có thế mạnh về kinh nghiệm, bề dày công tác thì các thí sinh trẻ tuổi cũng cố gắng phát huy ưu thế về sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đi vào những vấn đề mới mẻ, mang tính thời sự trong công tác ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Tất cả đều có sự chuẩn bị chu đáo có trách nhiệm về nội dung, nắm chắc kiến thức, tự tin trả lời các câu hỏi. Công tác chuẩn bị Hội thi được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ; Ban giám khảo làm việc hết sức nghiêm túc, độc lập, trung thực, chính xác, khách quan.

Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2023 là một hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức về công tác Đảng. Qua đó bồi đắp được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về công tác Đảng, kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn công tác, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng trong toàn Đảng bộ huyện./.

Ngô Hải - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang