HĐND huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp huyện xã

    Vừa qua, HĐND huyện Bảo Thắng đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 02 cấp huyện xã với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp huyện Bảo Thắng, nhiệm kỳ 2021-2026”. 

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

    Báo cáo đề dẫn tại hội nghị đã chỉ rõ: Nhờ làm tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử, nên hoạt động của đại biểu HĐND các cấp huyện Bảo Thắng đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các đại biểu chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Nhân dân, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình hoạt động theo kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đã có trên 230 ý kiến của nhân dân được đại biểu tiếp thu gửi đến các cơ quan chức năng tập trung giải quyết góp phần tích cực trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 Tham luận tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu và tổ đại biểu HĐND trong công tác chuẩn bị kỳ họp; tổ chức kỳ họp; tiếp xúc, đối thoại; giám sát, khảo sát; chất vấn thảo luận tại kỳ họp.

anh tin bai

    Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND được Hội nghị thống nhất xác định đó là:

    Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng với hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp công tác giữa HĐND với UBND và các ngành liên quan của Văn phòng HĐND – UBND các cấp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động;

    Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu, nhất là các kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật; kỹ năng nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin; tiếp xúc cử tri; giám sát tại kỳ họp; giám sát thường xuyên, chất vấn; kỹ năng thẩm tra...cho đại biểu HĐND;

    Cung cấp đầy đủ tài liệu, nhất là các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới được ban hành, các thông tin về tình hình KT - XH của địa phương cho đại biểu HĐND để phục vụ cho hoạt động công tác; phát huy vai trò người đứng đầu trong phân công, phân nhiệm, trong đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của đại biểu HĐND;

    Bản thân mỗi đại biểu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ vai trò, nhiệm vụ của mình, xác định rõ trách nhiệm trước cử tri và tập thể HĐND; không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, đầu tư nghiên cứu và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND. Trong hoạt động cần phát huy tính chủ động khi tiếp cận vấn đề, nghiên cứu lý luận, bám sát vào những chủ trương của Đảng và Nhà nước, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương để tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND. Tăng cường tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách để từ đó có những đề xuất, giải pháp, kiến nghị phù hợp mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

    Cùng ngày đoàn đại biểu HĐND hai cấp huyện Bảo Thắng đã thăm, khảo sát thực tế việc mở rộng đường GTNT tại thôn Trát 1, 2 thị trấn Tằng Lỏong

Lê Trung Thành
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang