HĐND HUYỆN BẢO THẮNG TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HĐND 2 CẤP HUYỆN, XÃ
Ngày 29/9/2023, HĐND huyện Bảo Thắng tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp huyện, xã lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thào Thị Mỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Huyện ủy; Đảng ủy các xã, thị trấn; HĐND các cấp ngày càng được củng cố vững mạnh toàn diện, thực sự là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương; HĐND 2 cấp huyện, xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong thảo luận; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.
anh tin bai
Trong 9 tháng đầu năm 2023; Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tổ chức được 34 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp với hơn 1.500 lượt cử tri tham gia, tiếp thu 148 ý kiến, đến nay cấp huyện đã chỉ đạo giải quyết xong 30 ý kiến, còn 118 ý kiến đang trong giai đoạn giải quyết. Đáng chú ý, căn cứ vào ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh của công dân, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Qua giám sát kịp thời nắm bắt được những khó khăn vướng mắc và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, từ đó thúc đẩy quá trình giải quyết và tiến độ thực hiện đảm bảo theo quy định.
anh tin bai
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì HĐND một số địa phương việc xây dựng, xác định nội dung giám sát chuyên đề cũng như báo cáo giám sát chưa cụ thể, chưa mang tính phản biện cao, hiệu quả tiếp xúc cử tri, thông tin các nghị quyết của HĐND, tổng hợp ý kiến của cử tri còn hạn chế….
anh tin bai
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, đặc biệt là nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp; ban hành Nghị quyết; thẩm ra văn bản trình kỳ họp; giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri.... Tại buổi tọa đàm lần này có 03 chủ đề chính được các đại biểu trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những góp ý của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện về việc Triển khai kịp thời, hiệu quả nội dung các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện, xã đến các ngành, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân; cùng với cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp và hoạt động giám sát, khảo sát HĐND. Qua đó tiếp tục thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của một người đại biểu dân cử.
Thời gian tới, Thường trực HĐND 2 huyện, xã tiếp tục có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong hoạt động HĐND./.
Duy Phong - Thanh Nga - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang