HĐND huyện khóa XIX tổ chức thành công Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

Sáng ngày (04/10), tại phòng họp BCH Huyện uỷ Bảo Thắng, diễn ra kỳ họp thứ 16 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Sáng, TUV, Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Thào Thị Mỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; Tham dự kỳ họp có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên UBND huyện; Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại biểu HĐND huyện khoá XIX (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

anh tin bai

Kỳ họp thứ 16 HĐND huyện tập trung vào một số nội dung quan trọng liên quan đến triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện như; Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Tờ trình bổ sung tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 28/9/2023 của UBND huyện Bảo Thắng về việc đề nghị phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Tờ trình đề nghị điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 huyện Bảo Thắng. Tờ trình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2023 cho các đơn vị, các xã, thị trấn; Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023. Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

anh tin bai

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo báo cáo với các nội dung liên quan và thống nhất thông qua 07 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Nghị quyết giao UBND huyện Bảo Thắng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà truyền thống huyện Bảo Thắng.  Nghị quyết giao UBND huyện Bảo Thắng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ba Đình, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Nghị quyết điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 huyện Bảo Thắng.  Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2023 cho các đơn vị, các xã, thị trấn; Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023.  Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Thắng. Nghị quyết kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

           Phát biểu kết luận tại kỳ họp đồng chí Trần Minh Sáng, TUV, Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là căn cứ quan trọng để thực hiện các nhiện vụ thời gian tới. Đồng thời đồng chí yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành thuộc UBND huyện, các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện giám sát và động viên mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện và các tổ đại biểu HĐND huyện bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua kỳ họp này, để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM nâng cao, ở địa phương./.

Duy Phong - Thanh Nga - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang