Hiệu quả thực hiện mô hình “Sinh hoạt chi bộ điểm”

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Bảo Thắng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ điểm toàn diện, sau đó triển khai đến các chi bộ còn lại trong đảng bộ về các bước tiến hành, nội dung của buổi sinh hoạt.

anh tin bai

Triển khai bài bản: Ngày 25/3/2022 Huyện uỷ Bảo Thắng đã thành lập Tổ công tác dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ điểm tại đảng bộ các xã, thị trấn. Theo đó Tổ công tác đã dự, chỉ đạo, hướng dẫn 16 chi bộ trực thuộc 14 Đảng bộ xã, thị trấn (14 chi bộ nông thôn, TDP và 02 chi bộ trường học). Thành phần dự hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm có toàn thể đảng viên của chi bộ được chọn tổ chức sinh hoạt điểm, Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở. Sinh hoạt chi bộ điểm gồm sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Đối với các hội nghị sinh hoạt chi bộ điểm, việc lựa chọn nội dung sinh hoạt cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, có trọng tâm và thực sự là nội dung đang còn khó khăn, tồn tại cần được tháo gỡ.

Sau khi kết thúc sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy xã chủ trì phần thảo luận. Các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở, đóng góp ý kiến nhận xét, góp ý về quy trình, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại phần thảo luận này, Tổ công tác đã làm rõ những vướng mắc và thống nhất về cách thức, quy trình một buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên.

anh tin bai

Lan tỏa hiệu quả: Đối với những đơn vị tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm, kỹ năng lãnh đạo, điều hành  kỳ sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các đồng chí bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, đảng viên cũng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, trách nhiệm của mình trong đóng góp ý kiến, tham gia sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí bí thư các chi bộ sau khi được tham dự một kỳ sinh hoạt chi bộ điểm, được nghe nhận xét, đánh giá đã học được cách triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên một cách ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm hơn. Trước đây việc quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của cấp trên chưa trọng tâm, chưa nêu được trách nhiệm của chi bộ, nhiệm vụ của đảng viên trong việc triển khai thực hiện nội dung văn bản cấp trên; việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng, chi bộ chủ yếu tập trung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, chưa thể hiện rõ việc đánh giá nhiệm vụ của đảng viên được giao, chưa nhận thức hết được vai trò lãnh đạo của người đứng đầu chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ thường “ôm đồm” nhiều việc. Nhưng nay nắm chắc được vị trí, vai trò của mình, đã phân công và giao việc cụ thể cho phó bí thư chi bộ và các đảng viên. Nhờ đó đã phát huy được trách nhiệm, năng lực của từng đồng chí trong chi bộ.

Phát động và thực hiện mô hình trong toàn đảng bộ, các đơn vị thực hiện Chi bộ 4 tốt, gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Đảng viên 5 tốt, gồm: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu, đoàn kết nội bộ tốt, thương yêu đồng chí, kính trọng Nhân dân, sống có nghĩa, có tình; chấp hành kỷ luật tốt và bảo đảm an toàn; thực hiện tốt việc phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến rõ nét. Nề nếp sinh hoạt được duy trì đều đặn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt và đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt cao. Công tác giáo dục tư tưởng, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của chi bộ được thực hiện tốt. Vai trò của chi bộ trong lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể và chính quyền chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh…ngày càng được khẳng định.

Ngô Hải - BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang