Hội đàm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát, huyện Mường Khương (Tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Chính hiệp huyện Hà Khẩu (Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Ngày 27/10/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố: Lào Cai, Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và Chính hiệp huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã tổ chức hội đàm hợp tác, giao lưu công tác Mặt trận/Chính hiệp tại huyện Hà Khẩu.

Đoàn đại biểu Thành phố Lào Cai do Ông Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên BTV Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Bảo Thắng do Ông Lù Văn Din, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Thắng làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Bát Xát do Bà Phàng Thị Cở, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bát Xát làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Mường Khương do Ông Nguyễn Hoàng Chiến, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Khương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) do Ông Dương Quang Vân, Chủ tịch Chính hiệp huyện Hà Khẩu làm trưởng đoàn.

anh tin bai

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại hội đàm, đại diện đoàn đại biểu hai bên đánh giá cao sự đóng góp của hệ thống Mặt trận/Chính hiệp các huyện, thành phố hai bên và những kết quả giao lưu, hợp tác đạt được trong nǎm 2022 giữa Đảng, Chính quyền thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) và huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Trong không khí hữu nghị hợp tác và đoàn kết, hai bên cũng đã thẳng thắn, cởi mở trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác Mặt trận/Chính hiệp, đồng thời thống nhất nhận thức chung về 5 nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo: (1) Không ngừng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác thực chất giữa các huyện, thành phố: Lào Cai, Bảo Thắng, Bát Xát, Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với Chính hiệp huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc); duy trì thường xuyên các chuyến thǎm và giao lưu, tọa đàm giữa lãnh đạo hai bên nhằm tǎng cường sự hiểu biết, tin cậy, kịp thời trao đổi, góp phần vào giải quyết những khó khǎn, vướng mắc trong quá trình hợp tác của hai bên. (2) Dựa trên lợi thế về vị trí hai bên và đặc điểm khu vực, phát huy đầy đủ các chức năng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chính hiệp huyện, tăng cường trao đổi, thảo luận và học hỏi lẫn nhau trong việc thúc đẩy xây dựng đô thị, quản lý đô thị, các hình thức kinh doanh đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái hai bên, đưa ra các đề xuất đóng góp nhằm thúc đẩy xây dựmg đô thị. (3) Tǎng cường liên lạc và trao đổi xung quanh việc kết nối cửa khẩu, quản lý cửa khẩu, thương mại cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thủ tục hải quan và các lĩnh vực khác, đưa ra các đề xuất hợp lý nhằm thúc đẩy xây dựng phát triển cửa khẩu song phương, logistics thương mại suôn sẻ và nâng cao hiệu quả thông quan. (4) Phát huy tối đa lợi thế tài nguyên của Mặt trận Tổ quốc và Chính hiệp hai bên, tích cực xây dựng cầu nối, tăng cường trao đổi, thảo luận trong việc thúc đẩy trao đổi thông tin thương mại cửa khẩu, xây dựng khu công nghiệp, xúc tiến đầu tư, giao dịch thương mại cửa khẩu, du lịch biên giới xuyên biên giới ... giúp hợp tác doanh nghiệp song phương phát triển thuận lợi. (5) Phát huy tối đa lợi thế về nhân tài, đặc điểm vǎn hóa của Mặt trận Tổ quốc và Chính hiệp, thực hiện các hoạt động xã hội như “văn nghệ, thể dục thể thao”, “giao lưu học tập" để thúc đẩy giao lưu, trao đổi và hội nhập văn hóa song phương, tǎng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

anh tin bai

Ảnh: Ký kết Biên bản ghi nhớ

Sau hội đàm, 5 Chủ tịch đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bát Xát, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai, Việt Nam) với Chính hiệp huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

anh tin bai

Ảnh: Hai bên tặng quà lưu niệm

Hoàng Việt Hoa - MTTQ huyện
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang