Huyện Bảo Thắng hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện và sự chủ động tích cực của Hội Nông dân cơ sở, đến nay, huyện Bảo Thắng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023.

          Ông Phạm Hồng Phong, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện cho biết: Để rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn, Hội Nông dân huyện Bảo Thắng đã chọn Hội Nông dân xã Sơn Hà làm đơn vị tổ chức Đại hội cấp xã đầu tiên (diễn ra vào ngày 16 /02/2023). Ngay sau khi Đại hội nông dân xã Sơn Hà thành công, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để HND các xã, thị trấn về tổ chức Đại hội theo kế hoạch đã đăng ký.

anh tin bai

          Tại Đại hội lần này, cấp Hội cơ sở đã tập trung đánh giá sát, đúng kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023; chỉ  ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028;  kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở  nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

anh tin bai

          Quá trình chuẩn bị cho đại hội khá thuận lợi khi Hội Nông dân ở tất cả các xã, thị trấn đều nhận được sự quan tâm của Hội Nông dân huyện cũng như của cấp ủy, chính quyền địa phương, đảm bảo là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, hội viên ở cơ sở. Do khâu nhân sự được chuẩn bị kỹ nên số lượng Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đều đúng cơ cấu và đủ số lượng theo đề án nhân sự đã được xây dựng, với tổng số 194 ông bà tham gia Ban Chấp hành, 56 ông bà tham gia Ban Thường vụ, 14 Phó Chủ tịch và 89 đại biểu cơ sở đi dự Đại hội Hội nông dân huyện. 14 Chủ tịch Hội được tái cử. Toàn bộ 14 xã, thị trấn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028 thành công tốt đẹp. Có được sự thành công trên là có sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các xã, thị trấn, các đồng chí Huyện ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân côngtheo dõi địa bàn cơ sở. Đặc biệt có sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn, các ban ngành của xã.

anh tin bai

          Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân huyện tiếp tục hoàn thành đề án nhân sự của đơn vị theo hướng dẫn của Hội cấp trên, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cho việc tổ chức tốt đại hội. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên. Qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, nhất là phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi; góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân.

anh tin bai
anh tin bai

          Thành công của Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy và Ban Chấp hành hội nông dân các cấp; tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ hội viên. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu hội nông dân huyện Bảo Thắng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2023.

Duy Trinh
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang