Huyện Bảo Thắng: thu gom trên 1170 kg vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật

Trong 3 ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/5/2023, huyện Bảo Thắng tổ chức ra quân thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật tại trên phạm vi toàn huyện.

anh tin bai

Ngay từ sáng sớm trên các tuyến đường giao thông và các cánh đồng trên địa bàn huyện Bảo Thắng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân  đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom các loại rác thải, đặc biệt là rác thải từ vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật  sau đó tập kết vào các bồn chứa đặt tại các cánh đồng để đưa đi xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sản xuất.

anh tin bai

Thời gian qua, Huyện Bảo Thắng đã huy động cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động nhằm từng bước thay đổi nhận thức của người dân về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Trong đó, chú trọng việc vận động người dân sử dụng đúng mục đích bể chứa, bỏ bao bì đúng nơi quy định, kịp thời thu gom và tiếp tục vận động nhân dân thu gom, đổ bỏ bao gói thuốc BVTV đúng nơi quy định, cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp gắn với duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao

anh tin bai

Đợt ra quân nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc nâng cao ý thức và hành động cụ thể. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp cần tuân thủ quy tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ và liều lượng, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tính nguy hại của rác thải nông nghiệp với môi trường và sức khỏe của con người và hướng dẫn nhân dân thu gom và xây dựng các mô hình thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

anh tin bai

Sau 3 ngày đồng loạt ra quân, toàn huyện đã thu gom được trên 1170 kg vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật. Toàn bộ lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến bãi tập kết tại xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) để xử lý theo quy định.

Huyền Trang – Linh Ngân
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang