Huyện Bảo Thắng tổ chức tập huấn, khảo sát thông tin để chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

    Ngày 9/5, UBND huyện Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tập huấn, khảo sát thông tin để chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

anh tin bai
anh tin bai

    Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tập huấn được các báo cáo viên tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, phối hợp với cơ quan chi trả chính sách an sinh xã hội để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Như triển khai Nghị định số 20 ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội “BTXH”; Nghị quyết số 14 ngày 16/7/2021 của HĐND tinh Lào Cai quy định một số mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản đối với ngân hàng ; Tổ chức tuyên truyền, về chế độ, chính sách, đối tượng đủ điều kiện tiếp nhận vào Trung tâm theo quy định tại nghị định 20/2021 nghị định Chính phủ; dịch vụ chăm sóc, dưỡng lão tự nguyện, khuyết tật tự nguyện. 

anh tin bai
anh tin bai

    Thông qua hội nghị tập huấn, khảo sát thông tin để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, là bước tiến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ một cách thuận lợi, đặc biệt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt đối với người có công, các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước./.

Thanh Nga- Duy Phong
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang