Lễ Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

    Nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH “an sinh xã hội” không dùng tiền mặt, ngày 02/10, Phòng LĐTBXH đã tổ chức lễ ký kết với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chi nhánh huyện Bảo Thắng ViệtinBank cung cấp dịch vụ chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện. Tham dự có lãnh đạo ngân hàng ViệtinBank tỉnh Lào Cai; Chi  ViệtinBank nhánh huyện Bảo Thắng, Phòng LĐTBXH, UBND các xã, thị trấn trong huyện.

anh tin bai

    Đối với công tác chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội, Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ. Phòng Lao động và Thương binh Xã hội huyện, Vietinbank Bảo Thắng, Lào Cai đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chi trả an sinh xã hội đến người dân, thực hiện vận động và tư vấn cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội mở tài khoản nhận tiền chi trả trợ cấp tại Vietinbank Bảo Thắng, Lào Cai. Tính từ tháng 7/2023 đến nay, huyện Bảo Thắng đã có 700/ 776 đối tượng người có công đăng ký tài khoản ngân hàng; 265 đối tượng mở tài khoản chi trả trợ cấp hàng tháng, duy trì hoạt động điểm giao dịch tại trung tâm huyện và 2 phòng giao dịch  Phú Xuân, Bắc Ngầm, các điểm giao dịch lưu động tại các xã theo lịch và xây dựng hệ thống với  6 cây rút tiền mặt ATM để phục vụ công tác lĩnh rút, trợ cấp cho các đối tượng.

anh tin bai

    Tại Lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt giữa Phòng LĐTBXH với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Chi nhánh huyện Bảo Thắng ViệtinBank đã bàn thảo, ghi nhớ bản ký kết hợp tác trong công tác thu thập hồ sơ, mở tài khoản cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

    Vietinbank Lào Cai cũng đã cam kết đưa ra các cơ chế chính sách ưu đãi nhất đối với các đối tượng người có công, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội khi sử dụng tài khoản và sản phẩm dịch vụ tại Vietinbank Lào Cai như: Miễn phí mở tài khoản, miễn phí duy trì gói tài khoản, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa, miễn phí thường niên thẻ, miễn phí biến động số dư qua SMS, miễn phí rút tiền tại ATM Vietinbank... và nhiều cơ chế chính sách ưu đãi khác. Hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về chi trả an sinh xã hội đến người dân và  huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn các đối tượng hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội mở tài khoản ngân hàng và thao tác sử dụng quản lý và chi trả trện địa bàn tốt nhất.

    Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ chính sách trợ giúp xã hội theo phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Lao động – Thương binh và xã hội. Đồng thời, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí hành chính, cũng như giảm chi phí, thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho công dân trong việc nhận chế độ trợ cấp.
Duy Phong - Thanh Nga - TTVHTT-Truyền Thông
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang