NỀN TẢNG SỐ - CỐT LÕI CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nền tảng số là hệ thống thông tin phục vụ các giao dịch điện tử trực tuyến hoạt động theo mô hình sử dụng công nghệ số để tạo môi trường mạng cho phép nhiều bên cùng tham gia để giao dịch, cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân, có thể sử dụng ngay, đơn giản, thuận tiện, linh hoạt theo yêu cầu, dễ dàng phổ biến trên diện rộng, các bên tham gia không cần tự đầu tư, quản lý, vận hành, duy trì. Nền tảng số là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây cũng là yếu tố then chốt bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

Các nền tảng số quốc gia được ưu tiên tập trung phát triển trong giai đoạn hiện nay gồm có:

- Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội : Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ; nền tảng địa chỉ số; nền tảng bản đồ số; nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước; nền tảng dạy học trực tuyến; nền tảng hóa đơn điện tử; nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử; nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản;  nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử…

- Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội: Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp; nền tảng trí tuệ nhân tạo; nền tảng mạng xã hội thế hệ mới; nền tảng sàn thương mại điện tử; nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng…

Hiện nay, Bộ Thông tin và truyền thông đang triển khai 35 nền tảng tảng số quốc gia giao cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chủ trì, nghiên cứu, phát triển và triển khai, được chia thành 6 nhóm, từ hạ tầng số, chính phủ số, công nghệ số cốt lõi, cho đến các nền tảng phục vụ các lĩnh vực...

anh tin bai

Chợ 4.0 – mô hình thanh toán không cần dùng tiền mặt đang được triển khai hiệu quả

Ở Bảo Thắng hiện nay đã có 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, nộp thuế điện tử và đã được tiếp cận tham gia chương trình SMEdx (Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021). Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục xây dựng kể hoạch,  triển khai các nền tảng số phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế địa phương, trọng tâm là triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số cho các xã, thị trấn phấn đấu đến tháng 11/2023, 100%  hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện được thông báo  địa chỉ số; triển khai nhân rộng mô hình chợ 4.0 (thanh toán không dùng tiền mặt) tại các chợ trên địa bàn huyện; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn huyện; phối hợp VNPT tỉnh rà soát các TTHC toàn huyện để cấu hình DVC toàn trình và một phần để số hóa trên cổng dịch vụ công...

Hoàng Trọng - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang