NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẢO THẮNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỐ CHO KHÁCH HÀNG

Thực hiện văn bản số 5814/NHCS-HTQT-TT ngày 25/7/2023 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc triển khai chương trình Giáo dục số cho khách hàng NHCSXH nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao kiến thức về sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tài chính toàn diện và trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua các dịch vụ tài chính kỹ thuật số, từ cuối tháng 9/2023 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Thắng triển khai ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách cho khách hàng của NHCSXH.

anh tin bai

Ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách nhằm nâng cao nhận thức của khách hàng về giáo dục tài chính và sử dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

    Phát huy vai trò “Mỗi cán bộ NHCSXH là một tuyên truyền viên” đưa thông tin chính sách đến tận người cần, trong các cuộc họp giao ban với Hội, Đoàn thể, Tổ trưởng tổ TK&VV tại mỗi điểm giao dịch xã, cán bộ ngân hàng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho các hội, Đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ TK&VV và khách hàng cách cài đặt sử dụng ứng dụng, hiểu mục đích ý nghĩa, nội dung và các chức năng của ứng dụng. Đây là hình thức tự học trực tuyến thông qua các video bài giảng trên điện thoại thông minh, gồm 24 bài theo các chủ đề. Kiến thức cơ bản về mạng Internet và ứng dụng cơ bản trên điện thoại di động; Cách sử dụng Internet an toàn; Các dịch vụ tài chính của NHCSXH; Hướng dẫn bán hàng trực tuyến các sản phẩm làm ra như đỗ thủ công mỹ nghệ, chè, lúa, cây công nghiệp…..

anh tin bai

Cán bộ NHCSXH hướng dẫn cài đặt QLTDCS

    Thông qua ứng dụng quản lý tín dụng Chính sách, NHCSXH giúp khách hàng nâng cao hiểu biết về  tài chính, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số, đặc biệt là các khách hàng vùng nông thôn vùng sâu, vùng xa thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các dối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH. Mà còn góp phần phát triển Chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, giúp khách hàng từng bước làm quen với phần mền trên điện thoại của ứng dụng NHCSXH, tiến tới giao dịch tài chính trên điện thoại.

    Đến nay PGD NHCSXH huyện đã cài đặt và triển khai tới 100% cán bộ trong đơn vị, cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV và  khách hàng cài đặt và khai thác ứng dụng Quản lý tín dụng chín sách (QLTDCS).

    Đây là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khách hàng của NHCSXH theo kịp với tiến trình phát triển Chính phủ điện tử và dịch vụ công Quôc gia.

Đỗ Hường - Ngân hàng CSXH huyện
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang