NHẬN THỨC SÂU SẮC HƠN VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

    Khi nói tới vị trí, vai trò của thanh niên, C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin đều khẳng định: thanh niên là một lực lượng cách mạng hùng hậu, có vai trò quan trọng trong cách mạng, đồng thời khi xem xét vấn đề về thanh niên luôn gắn bó với giai cấp công nhân và đảng tiên phong. C.Mác khẳng định: “Do những quy luật phát triển khách quan của xã hội, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước”[1]. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cũng luôn đề cao vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam, xác định thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, là lực lượng hùng hậu kế tục sự nghiệp cách mạng. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) nhấn mạnh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là  động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. Nghị quyết đã khẳng định rất rõ vị trí “chủ nhân tương lai” vai trò “rường cột” của thanh niên đối với với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vai trò tiên quyết đối với sự nghiệp đổi mới đất nước - công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

    Trong tiến trình lịch sử cách mạng nước ta đã chứng minh, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với những tấm gương kiên trung, ngời sáng về tinh thần yêu nước, ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, đã làm nên Bản anh hùng ca bất diệt… Vai trò to lớn và khát vọng cống hiến của của thanh niên Việt Nam là những giá trị văn hóa tốt đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để tuổi trẻ ngày nay tiếp tục viết lên những “bản hùng ca” không chỉ hào hùng, vang vọng mà còn rực rỡ, huy hoàng hơn. Đó là minh chứng hùng hồn khẳng định vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

anh tin bai

    Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là điều kiện và là cơ hội tốt để tuổi trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Đại đa số thanh niên đang hăng say tiếp bước cha anh, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, khẳng định lý tưởng sống của mình, ra sức phấn đấu trên mọi lĩnh vực, có những đó góp quan trọng cho sự phát triển và hội nhập của đất nước. Lớp lớp thanh niên ra sức học tập, nắm bắt khoa học công nghệ, tiên phong trong học tập, lao động, sản xuất, không ngừng tìm tòi, đổi mới, sáng tạo thể hiện bản lĩnh của “con Lạc, cháu Hồng” cùng khát khao chinh phục đỉnh vinh quang đã chứng minh cho cả thế giới thấy về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và “tầm vóc” Việt.

    Những chiến thắng của các đội tuyển trẻ, những tấm huy chương vàng, huy chương bạc đến từ các môn Olimpic khoa học tự nhiên cũng như xã hội; thành tích vang dội từ các giải thể thao trong khu vực và quốc tế với những tấm gương sáng, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để vươn lên khẳng định năng lực của bản thân, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của người Việt Nam trên trường quốc tế là minh chứng cho sự phấn đấu rèn luyện của thể hệ trẻ ngày nay; nhiều thanh niên xả thân với nhiệm vụ đống tranh chống tội phạm, chống khủng bố, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, tích cực trong chống thiên tai, đói nghèo, lạc hậu... Những phong trào, cuộc vận động, nhiều công trình, dự án lớn đã thu hút hàng vạn thanh niên tham gia và tạo nên thành tựu lớn, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong cộng đồng xuất hiện nhiều hoạt động ý nghĩa của thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh…

    Đất nước đang trên đà phát triển, rất nhiều cơ hội và thách thức vì vậy, mỗi thanh niên hãy nhận thức rõ vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong học tập và lao động; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần hình thành thế hệ thanh niên tiên tiến, khoa học, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay. Thế hệ thanh niên Việt Nam cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện về thể chất, trí tuệ, kỹ năng, thẩm mỹ, trau dồi đạo đức cách mạng để xứng đáng là “Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”.[1] C.Mác – Ph.Ăngghen, Tuyển tập, tập 36, tr.23.

ThS. GV. Trần Việt Hà - Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang