Nỗ lực phát huy “Trang cộng đồng” của Mặt trận Tổ quốc các cấp

    Hệ thống Mặt trận Tổ quôc (MTTQ) Việt Nam các cấp đang đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, từng bước đưa các công cụ này trở thành một “cánh tay nối dài” trong cung cấp thông tin chính thống và định hướng kịp thời những vấn đề quan trọng, liên quan đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

    Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là xu thế tất yếu. Từ năm 2022, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về xây dựng, củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của Mặt trận các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn MTTQ các cấp tập trung xây dựng mới,  hoàn thiện công tác quản trị, vận hành “Trang cộng đồng” (TCĐ, Fanpage Facebook), chủ động theo dõi, chia sẻ các nội dung, các sự kiện quan trọng của MTTQ Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

    Đến tháng 3 năm 2023, UB MTTQ huyện, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã và 176/188 Ban CTMT thôn, TDP (93,6%) đã thành lập Trang cộng đồng (Fanpage Facebook). MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác Mặt trận trên “Trang cộng đồng” như: Hoạt động kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo Tết cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết; hoạt động bảo vệ môi trường; hoạt động tiếp xúc, đối thoại, giám sát, phản biện....đăng tải tin bài phản ánh các sự kiện mang tính thời sự tại địa phương, gương người tốt, việc tốt, các hoạt động nổi bật tại địa phương ...đồng thời chia sẻ các tin bài tuyên truyền trên trang Mặt trận Trung ương, MTTQ tỉnh, MTTQ huyện để tạo tính lan tỏa, tương tác cao. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với những hoạt động ý nghĩa của MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

Các Trang cộng đồng" của MTTQ các cấp trong huyện

    Thời gian đầu triển khai vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp chưa được tập huấn các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nên còn lúng túng trong việc thành lập và vận hành TCĐ, một số địa phương chưa phân biệt được giữa trang cá nhân và TCĐ. Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở có nhiều người lớn tuổi, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; các thông tin chuyển tải trên TCĐ chưa đa dạng về nội dung và chưa hấp dẫn về hình thức.

    Để khắc phục các khó khăn, hạn chế, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động trao đổi, đề xuất với MTTQ tỉnh để được hướng dẫn. Trên cơ sở kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu từ Hội nghị trực tuyến triển khai TCĐ toàn quốc, MTTQ huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn Mặt trận cơ sở cách đăng ký, sử dụng, quản trị trang cộng đồng; cách kết nối vào Hệ thống quản lý tuyên truyền tập trung của Mặt trận Trung ương; cách vận hành hệ thống, kết nối, khai thác thông tin trên hệ thống; phương pháp thu thập, xử lý và chọn lọc thông tin; cách đăng tin bài, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên cùng cấp, hoạt động, sự kiện nổi bật của địa phương...trên TCĐ của Mặt trận địa phương.

    Việc triển khai các TCĐ của MTTQ các cấp là công việc mới mẻ, không ít khó khăn, nhưng đầy triển vọng và nhiều hứa hẹn. Cán bộ MTTQ các cấp khi tham gia quản lý TCĐ phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Mặt khác, cũng cần nắm vững và tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; từ đó, xây dựng mạng lưới kết nối ngày càng rộng rãi và mật thiết với các tầng lớp Nhân dân trên không gian mạng.

    Theo ông Lù Văn Din, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, trong định hướng chung, thời gian tới, MTTQ các cấp tập trung xây dựng những thông điệp truyền thông ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện và dễ lan tỏa. Đặc biệt, cần kết hợp tương tác để tạo nên các tin bài hình ảnh hấp dẫn, mới mẻ, chủ đề đa dạng để thu hút đông đảo người theo dõi, ủng hộ và chia sẻ.
Hoàng Việt Hoa - MTTQ huyện
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang