NÔNG DÂN XÃ SƠN HÀ, PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Để khẳng định vai trò hạt nhân nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội Nông dân xã Sơn Hà đã xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đến 100% chi hội và hội nông dân. Cụ thể hoá các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm hằng năm. Quan tâm cử cán bộ tham gia bỗi dưỡng, cập nhật kiến thức với 70 lượt cán bộ tham gia.    

anh tin bai

   BCH Hội Nông dân xã thăm cơ sở sơ chế quế ống sáo tại Hợp tác xã Tâm Hợi

Chỉ đạo đội ngũ cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và của cán bộ, hội viên, làm tốt công tác tuyên truyền vận động với trên 128 buổi, 6.460 lượt hội viên tham gia. Quan tâm công tác củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bình quân mỗi năm phát triển thêm 17 hội viên mới góp phần nâng tổng số hội viên nông dân toàn xã lên 945 hội viên.

anh tin bai

Phối hợp với cán bộ khuyến nông tham gia kiểm tra sâu bệnh hại lúa tại thôn Trà Chẩu

Với đặc thù kinh tế của các hội viên nông dân chủ yếu là nông nghiệp và đảm bảo phát triển kinh tế cho hội viên là cốt lõi; Vì vậy, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu  và giảm nghèo bền vững được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Từ định hướng đúng đắn đó, trong nhiệm kỳ BCH đã phối hợp với UBND xã phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đến toàn thể hội viên và nhân dân các dân tộc trong xã, tuyên truyền khơi dậy ý trí làm giàu, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho từng cá nhân, từng hộ gia đình. Hội Nông dân xã còn làm tốt công tác vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tuyên truyền đến hội viên nông dân các mô hình kinh tế hợp tác, hộ sản xuất hiệu quả theo phương pháp chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

anh tin bai

Đồng chí Khổng Văn Khoa – PBT Thường trực Đảng ủy và đồng chí Phạm Tuấn Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân  huyện trao quyết định và giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân tại thôn Khe Mụ

Đến nay tổng số hộ SXKD giỏi toàn xã có 248 hộ, chiếm 26,24 % tổng số hộ nông dân trên địa bàn. Trong đó: Hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp xã có: 143 hộ/248 hộ; Hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp huyện có: 79 hộ/248 hộ; Hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp Tỉnh có: 18 hộ/ 248 hộ, chiếm 0,72%. Tăng 07 so với kỳ trước; Hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi cấp Trung Ương có: 03 hộ/ 248 hộ, chiếm 0,12 %. Tăng 02 hộ so với kỳ trước. Điều đáng ghi nhận ở đây là bên cạnh các hộ SXKD giởi là dân tộc Kinh có: 239 hộ/ 248 hộ chiếm 96,4 % thì Dân tộc thiểu số có: 9 hộ/ 248 hộ chiếm 3,6 %. So với trước đây, kết quả này cho thấy có sự thay đổi trong tư duy, nhận thức về làm kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số và cũng là kết quả của sự vào cuộc, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã. Tiêu biểu trong phong trào này phải kể đến các gia đình hội viên: Ngô Văn Bình (thôn Làng Chưng) mô hình nuôi rắn hổ mang; Lê Mạnh Quý (thôn Tả Hà 2) chăn nuôi lợn; Phạm Văn Tuyên (thôn An Hồng) chăn nuôi gà.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hằng năm Hội xây dựng kế hoạch triển khai, phát động thi đua, giao chỉ tiêu cho từng chi hội và đăng ký thi đua đến cán bộ hội viên nông dân. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân.

anh tin bai

Hội Nông dân xã ra mắt tổ hội nghề nghiệp “Nuôi cá trắm thương phẩm” tại thôn Khe Mụ

Thực hiện nhiệm vụ Phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong những năm qua các cấp Hội từ xã đến các chi hội đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, khơi dậy tiềm năng và bản sắc văn hoá của các dân tộc trong xã. Hàng năm đã có 100% gia đình hội viên đăng ký phấn đấu gia đình văn hoá, 10/10 thôn đăng ký thôn văn hóa. Kết quả qua bình xét hàng năm các hộ gia đình trên toàn xã đạt tiêu chuẩn GĐVH từ 90 - 95%, trong đó có 95%-97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó hàng năm các chi hội đều tổ chức tốt các hoạt động giao lư­u văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm ngày thành lập Hội. Với việc UBND tỉnh công nhận xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao là sự ghi nhận cố gắng nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức Đoàn thể và Nhân dân trong xã, trong đó có đóng góp phần quan trọng của Hội Nông dân xã.

anh tin bai

Hội viên hội Nông dân thôn Tả Hà 2 tham gia lao động vệ sinh hưởng ứng Phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

anh tin bai

Hội viên Nông dân thôn An Thắng hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Đối với thực hiện nhiệm vụ Phong trào đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ chiến lư­ợc toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ANTT, TTATXH trên địa bàn được Ban Chấp hành Hội chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Hàng năm các cấp Hội từ xã đến các thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động con em hội viên nông dân, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ đảm bảo 100% quân số theo kế hoạch.

Đồng thời, Hội chủ trương vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tố giác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như:­ Ma tuý, cờ bạc, mại dâm…phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia tuyên truyền theo từng lĩnh vực, từng chuyên đề như: Luật phòng chống ma tuý- PCTP; luật Đất đai 2013, Luật hôn nhân và gia đình 2015…vv. Kết quả trong nhiệm kỳ đã phối hợp tuyên truyền được 20 buổi cho trên 1.200 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia. Trong thời điểm có dịch bệnh, Hội đã tích cực tham gia vào các tổ phòng chống dịch Codvid -19 góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương.

anh tin bai

Hoạt động Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Như vậy, có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong những năm qua Hội Nông dân xã Sơn Hà đã phát huy tốt vai trò chủ thể quan trọng của hội viên trong tham gia phát triển kinh tế địa phương. Cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng Sơn Hà trở thành miền quê đáng sống, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua do Hội nông dân huyện Bảo Thắng phát động trong nhiều năm qua.

Thạc sỹ Trần Trung Kiên - Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang