PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh cam go, phức tạp, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng xung kích trên các lĩnh vực, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bảo Thắng đã, đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ này, với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

    Hiện toàn huyện Bảo Thắng có 4.363 nghìn đoàn viên thuộc 26 đoàn cơ sở. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn Bảo Thắng cho biết: Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn trong hệ thống đoàn; chỉ đạo các cấp bộ đoàn đa dạng hóa hình thức giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tăng cường lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN.

    Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bảo Thắng đã chỉ đạo quán triệt, triển khai hiệu quả đến 100% các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ đoàn và xã hội.

Huyện đoàn đã chỉ đạo, phát huy sự tham gia của các câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ, đây là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Hiện toàn huyện đã thành lập đươc 1 câu lạc bộ lý luận trẻ với hơn 30 thành viên. Với nhiệm vụ nghiên cứu tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề thời sự ảnh hưởng trực tiếp đến ĐVTN. Đồng thời, đã thành lập trang fanpage Facebook “Không gian xanh” phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chia sẻ những thông tin tích cực. Đồng thời, BTV huyện đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm tình hình tư tưởng, định hướng, nhận thức cho ĐVTN; phối hợp tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các chương trình tập huấn Đoàn – Hội – Đội; góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng.  

anh tin bai

    Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thường xuyên duy trì việc lan tỏa các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên mạng xã hội. Hiện nay toàn huyện có hàng chục trang fanpage, tài khoản facebook của đoàn thanh niên các cấp. Tại các trang, tài khoản này thường xuyên cập nhật những hoạt động của đoàn, chia sẻ, đăng tải những thông tin tích cực, chính thống giúp ĐVTN nắm được các phong trào, hoạt động.

    Có thể nói, bằng các việc làm thiết thực, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận ĐVTN, phát huy vai trò tiên phong, tập hợp cán bộ, ĐVTN tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó góp phần phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện.
Hoàng Trọng - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang