Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phối hợp tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 78/KHPH-MTTW-BĐBP ngày 12/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân, trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân  vững mạnh ở khu vực biên giới.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều chương trình huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân hướng về biên giới của Tổ quốc như: Phối hợp tuyên truyền 144 buổi/3.860 lượt người về nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm cho người dân trên địa bàn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới  quốc gia, dấu hiệu nhận biết đường biên, mốc quốc giới; MTTQ xã phối hợp với UBND xã Bản Phiệt thành lập 03 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới tham gia tuần tra biên giới với tổ công tác biên phòng lực lượng quân sự, Công an; huy động Nhân dân cung cấp nhiều tin tố giác tội phạm có giá trị. MTTQ xã Bản Phiệt duy trì tốt hoạt động của các mô hình điểm như: "Khu dân cư tham gia tự quản về đường biên, mốc giới" tại thôn Nậm Sò; "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" tại thôn K8. Qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

anh tin bai

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kết nghĩa, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 18/11... tạo sự đoàn kết gắn bó giữa Nhân dân trong huyện với đồng bào trên tuyến biên phòng và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Trong 5 năm, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân trao tặng 6 căn nhà cho người nghèo ở biên giới với tổng kinh phí hỗ trợ trên 180 triệu đồng, phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”,  các hoạt động “ Nâng bước em đến trường”, “Đông ấm cho em”, quyên góp ủng hộ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, MTTQ huyện đã hỗ trợ 142 suất học bổng, tổng trị giá 29.900.000đ cho 59 học sinh nghèo các trường: TH 1 xã Phong Niên, TH số 2 TT Phong Hải, TH Bản Cầm, THCS TTNT Phong Hải, TH Bản Phiệt... góp phần củng cố niềm tin của đồng bào và Nhân dân, từng bước xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân.

Hoạt động giao lưu, hợp tác được quan tâm thực hiện hiệu quả, trong năm 2023, MTTQ huyện phối hợp với MTTQ TP Lào Cai, huyện Mường Khương, huyện Bát Xát tham dự Hội đàm, giao lưu, hợp tác trong công tác Mặt trận với Chính hiệp Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc) tại huyện Hà Khẩu, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

anh tin bai

Để Ngày Biên phòng toàn dân thực sự in sâu trong tiềm thức và trở thành “Ngày hội” của toàn dân hướng về biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt MTTQ xã Bản Phiệt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tích cực, chủ động tham mưu củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực "bám dân", "bám đất", "bám địa bàn" đổi mới công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hướng mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng tới chăm lo tốt hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào các dân tộc. Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì, mở rộng các mô hình của MTTQ và các tổ chức thành viên góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, làm thay đổi bộ mặt xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, MTTQ và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

L.G.Vân

Lê Vân - MTTQ huyện
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang