PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TẬP HUẤN HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Nhằm thực hiện tốt công tác quyết toán, quản lý tài sản công và công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định của nhà nước. Ngày 20/02/2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Thắng phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ quyết toán phần mềm kế toán và hỗ trợ phần mềm Quản lý tài sản cho kế toán các cơ quan, đơn vị, thuộc UBND huyện, công chức Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn, kế toán các trường học trên địa bàn huyện.

anh tin bai

          Tại lớp tập huấn, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Công ty Cổ phần Misa trực tiếp truyền đạt trao đổi, hướng dẫn về: Hỗ trợ cập nhật, quyết toán phần mềm kế toán MISA và phần mềm Quản lý tài sản; Những đổi mới Luật Ngân sách nhà nước liên quan đến quản lý tài chính - ngân sách các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính cơ quan nhà nước; Luật Kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; quản lý tài sản công. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn giới thiệu một số chế độ, chính sách mới liên quan đến tài chính ngân sách của các cơ quan quản lý nhà nước và giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của các cơ quan, đơn vị, để các cơ quan, đơn vị hiểu rõ hơn khi triển khai thực hiện.

anh tin bai
anh tin bai

          Thông qua lớp học này, các học viên đã tiếp thu, nắm bắt đầy đủ và sử dụng thành thạo các chức năng của chương trình, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ công tác kế toán của đơn vị.

          Theo Kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 241/02/2024. 

Huyền Trang- TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang