PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG HỆ THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Với sự đổi mới về nội dung và đa dạng các hình thức triển khai hoạt động, trong thời gian qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, Mặt trận các cấp trong huyện đã bám sát địa bàn dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai các phong trào; qua đó cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Năm 2022, có 97.4% khu dân cư đạt "Khu dân cư văn hóa"; 100% cơ quan đạt "Cơ quan văn hóa"; 90.7% hộ đạt "Gia đình văn hóa"; hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đạt trên 95%. Đến nay, Mặt trận các cấp đã phối hợp các hội đoàn thể, công an cùng cấp xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 188 tổ an ninh Nhân dân, 188 tổ hòa giải, 92 tổ liên gia tự quản, 72 CLB thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh phòng chống tội phạm; 175 mô hình tự quản "Làng bản ANTT-ATXH"; 69 mô hình tự quản về ANTT “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”; 41 mô hình tự quản về "phòng cháy, chữa cháy”; 55 khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường; 68 tổ, đội bảo vệ môi trường; ra mắt 01 mô hình "Ánh sáng an ninh" (Gia Phú), 01 mô hình "Camera an ninh" (Bản Cầm), 01 mô hình “Tổ an ninh tự quản” (Xuân Quang), 03 mô hình “Tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy” (Phong Niên, Tằng Loỏng, Xuân Quang), 01 đội văn nghệ "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc dân tộc"; ....; Mặt trận phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn, chăm sóc đường hoa, góp phần cho việc đi lại, lưu thông và xây dựng cảnh quan của Nhân dân được thuận lợi. 

anh tin bai

Nhân dân Bảo Thắng tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường

Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” được Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tích cực hướng dẫn, tuyên truyền và động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, năm 2022 đã có 76 sáng kiến, ý tưởng được huyện đề nghị MTTQ tỉnh công nhận và tỉnh đã công nhận 5 sáng kiến. Các tổ chức thành viên: Liên đoàn lao động huyện vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” đã có 612 sáng kiến tham gia. Đoàn thanh niên với phong trào "Sáng tạo trẻ", cuộc thi "Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam" và cuộc vận động“Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, đã có 167 ý tưởng đăng trên cổng thông tin sáng tạo của Trung ương Đoàn. Hưởng ứng cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, huyện Bảo Thắng với 08 dự án tham gia đã đạt giải Nhì tập thể với 03 giải Ba và 01 giải tư...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai với nhiều giải pháp tích cực. Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp cùng với các cơ quan chức năng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung thực hiện Cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp Nhân dân và cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, nhất là hệ thống các chợ, siêu thị trên địa bàn. Cuộc vận động đã góp phần phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Bảo Thắng, giúp cho hàng Việt có vị trí chiếm lĩnh trên thị trường. Tâm lý “sính” hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi theo hướng tích cực. Các hoạt động đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa được liên kết thực hiện đạt kết quả. 

  Có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động và chủ trì đã thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân đối với Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp và chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách bền vững./.

Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang