QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NGAY TỪ ĐẦU NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án dự báo sẽ có những thuận lợi là căn bản như: Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, những kết quả đạt được trong năm 2021, 2022 tạo đà thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh đó còn có những khó khăn, thách thức như: Huyện triển khai GPMB nhiều công trình trọng điểm, trên 1.000 hộ bị ảnh hưởng bởi GPMB, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 tỉnh giao cao, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, thống nhât, sự cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và toàn thể Nhân dân.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/HU ngày 13/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong đó đã đề ra 24 mục tiêu chủ yếu của năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chủ đề năm 2023 "Kỷ cương- Đoàn kết - Trách nhiệm - Hiệu quả" để triển khai thực hiện. Ngay sau kỳ nghỉ tết, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động đi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các chi, đảng bộ được phân công phụ trách. Thường trực Huyện ủy đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ GPMB các công trình trọng điểm như: Khu đô thị Phú Long, Đường kết nối Quốc lộ 70 với cầu Làng Giàng, Hạ tầng khu dân cư thôn Bến Phà-xã Gia Phú...đồng thời tổ chức buổi làm việc với các cơ quan thực hiện công tác GPMB trên địa bàn huyện để tháo gỡ các khó khăn và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ GPMB năm 2023.

anh tin bai

Thường trực Huyện ủy thăm nắm tình hình xóm Cửa Cải, thôn Vi Mã-TT NT Phong Hải (ngày 02/02/2023).

Các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Tổ chức các Lễ hội truyền thống theo quy định, phát động tết trồng cây, trồng rừng năm 2023, chuẩn bị các điều kiện để phát động mở rộng đường GTNT năm 2023... Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, các thủ tục hành chính đơn giải đã được giải quyết ngay trong ngày không để nhân dân phải chờ đợi. Các cơ quan khối tuyên truyền, vận động đã chủ động xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyên vọng và tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất vụ xuân 2023 theo khung thời vụ. Ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức tái giảng đúng thời gian quy định, tỷ lệ chuyên cần toàn huyện đạt trên 98%. Lực lượng vũ trang huyện đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2023.

 Với khí thế ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tin tưởng rằng năm 2023, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./

Ngô Ngọc Thái
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang