Quyết tâm xây dựng huyện Bảo Thắng giàu đẹp, văn minh

     Năm 2023 khép lại với những dấu ấn đặc biệt khó quên về một năm có nhiều khó khăn, tác động. Nhưng với quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, Bảo Thắng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh đề ra.

     Ngay trong những ngày đầu xuân năm mới 2024, phóng viên Trung tâm VHTT-TT huyện Bảo Thắng có cuộc phỏng vấn đồng chí Ngô Minh Quế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện để chia sẻ về kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong năm 2024. Sau đây là nội dung phỏng vấn: 

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Ngô Minh Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng trả lời phỏng vấn của phóng viên đầu Xuân Giáp Thìn 2024

    Phóng viên:  Vâng, trước hết xin cảm ơn đồng chí chủ tịch đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chương trình. Thưa đồng chí Chủ tịch UBND huyện, năm 2023 đã khép lại với nhiều dấu ấn - một năm mà Cấp ủy, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết chung sức và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, vậy xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà huyện nhà đã đạt được trong năm vừa qua?

    Đồng chí Ngô Minh Quế: Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện Bảo Thắng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai; Sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban ngành của tỉnh. Sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, UBND huyện đã phát động "Phong trào thi đua sáng tạo trong thực thi công vụ”, với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và sự cố gắng, nỗ lực đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong huyện, nền kinh tế - xã hội của huyện Bảo Thắng tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Cụ thể: Huyện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức  24 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong đó có 13 mục tiêu đạt và vượt, 09 mục tiêu đạt 70% trở lên, 02 mục tiêu đạt 50% trở lên. 24/24 mục tiêu chủ yếu của năm 2023, đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện đạt trên 14%/năm. Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 110 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 4,72%. Tỷ lệ hộ khá, giầu đạt gần 50%.  Các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả

    Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2023, trên địa bàn huyện 11/11xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Sơn Hà, Sơn Hải, Xuân Quang, Phú Nhuận. Nhân dân trong huyện đóng góp kinh phí xây dựng được trên 450 km đường điện chiếu sáng, 356 km đường hoa, 213 km đường cờ theo mẫu, hiến đất mở rộng được gần 180 km đường liên thôn từ 3 lên 6-7m, với trị giá hàng trăm tỷ đồng, ngoài đầu tư ngân sách của nhà nước, huyện đang trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực và có nhiều chuyển biến rõ nét so với năm 2022. Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện năm 2023 ước đạt 85% trên tổng số thủ tục hành chính trong toàn huyện, bằng 118%KH. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2023, huyện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Lĩnh vực y tế - giáo dục tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều kết quả nổi bật và đáng ghi nhận. Công tác an sinh xã hội được chú trọng;  tạo việc làm mới cho 2.551 lao động, số lao động được đào tạo nghề là 2.526/1.467 người, đạt trên 172 % kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 77 %.  Quốc phòng – An ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     Phóng viên: Có thể khẳng định, trong năm 2023, các định hướng quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XXVIII Đảng bộ huyện đã được cụ thể hóa và triển khai ở các cấp. Vậy bước sang năm 2024, Bảo Thắng cần lưu ý những vấn đề gì để có thể tiếp tục hiện thực hoá các mục tiêu Nghị quyết của Đảng thưa đồng chí?

    Đồng chí Ngô Minh Quế: Dự kiến năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn, giá cả thị trường biến động. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, thực hiện linh hoạt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện với bước đi, lộ trình phù hợp.

    Huyện ủy, UBND huyện Bảo Thắng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng. Tiếp tục phát huy lợi thế về nông nghiệp để tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra sản phẩm… khuyến khích phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời kiểm soát tình hình dịch bệnh, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất ở từng ngành, theo từng lĩnh vực gắn với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo tính bền vững.

    Huyện cũng nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư một số công trình đúng tiến độ. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ mà huyện có thế mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyển đổi số theo hướng đổi mới tư duy, cách làm phù hợp. Quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Phóng viên: Đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí có điều gì mong muốn gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Bảo Thắng.

     Đồng chí Ngô Minh Quế: Có thể nói năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, nhất trí để phát huy thành quả đạt được, nêu cao tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII.

    Nhân dịp năm mới 2024 Xuân mới Giáp Thìn, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo huyện Bảo Thắng xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện, cộng đồng người Bảo Thắng trong nước và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại huyện Bảo Thắng lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, đoàn kết của quân và dân huyện nhà sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách đóng góp sức lực và trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, xây dựng quê hương Bảo Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Phóng viên: Vâng xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc đồng cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Duy Trinh
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang