RA QUÂN THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA NĂM 2024

    Chiều ngày 28/2/2024, tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “Thực hiện Nghị quyết 10 NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, năm 2024.

    Dự Lễ phát động có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Văn Cài - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Đồng chí Trần Minh Sáng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bảo Thắng; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Phú Nhuận.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc

    Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2023, là năm có nhiều khó khăn và thách thức, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt tác động mạnh, trực tiếp tới hoạt động trong nhiều ngành lĩnh vực. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực cố gắng các cơ quan, đơn vị, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân, việc thực hiện các Chương trình MTQG đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tích, kết quả đáng ghi nhận.

anh tin bai

Ảnh: Các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua

      Các ngành hàng chủ lực theo Nghị quyết đều có sự phát triển rõ nét; đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung: Vùng chè trên 8.290 ha, vùng dược liệu trên 4.100 ha, vùng sản xuất chuối 2.350 ha, dứa 2.200 ha, tổng đàn lợn 443.000 con, vùng sản xuất quế trên 59.100 ha… mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần tăng giá trị sản phẩm/đơn vị canh tác đạt 95 triệu đồng/ha, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, góp phân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho Nhân dân. Hết năm 2023, toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn huyện nông thôn mới; có 62/127 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 5 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; có 252 thôn nông thôn mới, 204 thôn kiểu mẫu. 

anh tin bai

Ảnh: Các Đại biểu dự Lễ ra quân

     Thời gian qua, việc xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp hàng hóa toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, thời gian tới cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị - xã hội và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hàng hóa, bám sát mục tiêu, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. 

anh tin bai

Ảnh: Các Đại biểu đổ bê tổng mở rộng tuyến đường GTNT dài 3km

    Phấn đấu, năm 2024, tiếp tục duy trì 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; duy trì 62 xã đã đạt chuẩn và hoàn thành thêm 10 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”;  05 xã đã đạt chuẩn và hoàn thành thêm 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; duy trì 252 thôn nông thôn mới, 204 thôn kiểu mẫu và hoàn thành thêm 48 thôn được công nhận “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, 36 thôn được công nhận “Thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu”.

anh tin bai

Ảnh: Các Đại biểu chăm sóc cây chè

    Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Phấn đấu giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực ước đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm khoảng 53% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

anh tin bai

Ảnh: Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

    Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau lễ ra quân phát động thi đua, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, và toàn thể Nhân dân lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, đi đôi với biểu dương, khen thưởng kịp thời, từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực, cổ vũ, động viên toàn dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.

Duy Trinh - Khánh Linh - Duy Phong
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang