SƠN HẢI - NGÀY MỚI

Sơn Hải, miền đất từ lâu đã gắn bó với những cánh đồng thẳng cánh cò bay; hết lúa lại màu dưới bàn tay chịu thương, chịu khó của người nông dân đã không cho đất nghỉ để mang về những mùa màng bội thu. Không chỉ điển hình trong sản xuất nông nghiệp người dân Sơn Hải còn biết phát huy lợi thế đồi rừng, dưới tán rừng là những trang trại, gia trại chăn nuôi tất cả hướng đến mục tiêu tăng thu nhập cải thiện đời sống Nhân dân.

          Từ những năm 2012 chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới như một làn gió mới làm thay đổi tư duy sản xuất nông lâm nghiệp của người dân nơi đây. Thực hiện phương châm lấy người dân làm chủ thể, lấy thôn, xóm dân cư làm điểm khởi đầu. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã và các tổ phát triển thôn đã tập trung tuyên truyền, khơi dậy nội lực trong Nhân dân kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước đưa xã Sơn Hải hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới vào năm 2015.

          Tuy nhiên từ thực tế cho thấy, xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Khi sản xuất phát triển, nhu cầu chuẩn hóa về kết cấu hạ tầng để đáp ứng quy mô sản xuất, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững với những con đường to hơn, rộng hơn đã xuất hiện. Thiết chế văn hóa phải được đầu tư đồng bộ, hiện đại phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng cao của nhân dân đòi hỏi tiếp tục cần sự đầu tư của nhà nước và nguồn lực từ Nhân dân và từ đó yêu cầu mới đặt ra cho Sơn Hải là phải xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

anh tin bai

Sơn Hải tự hào đón nhận chuẩn Nông thôn mới nâng cao

          Ý Đảng, lòng dân hòa hợp, chỉ sau 6 năm tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước Nhân dân xã Sơn Hải đã đóng góp trên 2.200 ngày công lao động, hiến 80.000 m2 đất để làm các công trình công cộng và nhiều tài sản vật kiến trúc trị giá trên 11 tỷ đồng. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước thực hiện bê tông 12,4km đường trục thôn, liên thôn. Bê tông xi măng và rải cấp phối 3 km đường nội đồng; 100 % số km kênh mương được kiên cố hóa; 7/7 thôn có hệ thống điện lưới quốc gia, có đường điện thắp sáng; là xã đầu tiên có Công viên văn hoá, thể thao quy mô lớn; 02 trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, trong đó, Trường TH xã Sơn Hải đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Trên địa bàn xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã năm 2015 đạt 18,68 triệu đồng, đến nay, đã đạt 66,21 triệu đồng (tăng 47,53 triệu đồng); Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 7,5% xuống còn 4,08% (giảm 3,42 %); Thu nhập trên 01 đất canh tác tăng từ 65 triệu đồng/ha lên 108 triệu đồng/ha (tăng 43 triệu đồng/ha); Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%; Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 44,56% số hộ trên địa bàn.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân đã thật sự trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 66,21 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,08 %. Vào ngày thứ bảy cuối cùng hằng tháng, người dân phấn khởi tự giác tham gia chỉnh trang đường điện, đường hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm để giữ gìn môi trường xanh- sạch-đẹp.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được từ xây dựng NTM nâng cao ở Sơn Hải đã tạo nên diện mạo nông thôn hiện đại, một miền quê đáng sống. Kết quả đó như một lời khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân cho ngày mai tươi đẹp, rực rỡ, văn minh, hiện đại hơn của một Sơn Hải nay đã đổi thay.

 

Lê Trung Thành - Trưởng BTG HU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang