THÀNH LẬP CHI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN Ở BẢO THẮNG

Sáng ngày 1/2/2024, Đảng uỷ thị trấn Phố Lu ( huyện Bảo Thắng) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu, trực thuộc Đảng bộ thị trấn Phố Lu. Đây là chi bộ trong doanh nghiệp 100% vốn tư nhân, không có vốn nhà nước đầu tiên của huyện Bảo Thắng.

Chi bộ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu, trực thuộc Đảng bộ thị trấn Phố Lu với 4 đảng viên chính thức. Đảng viên Nguyễn Công Chiểu - Giám đốc doanh nghiệp được chỉ định làm Bí thư Chi bộ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu khoá I, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Doanh nghiệp được thành lập năm 2001với 5 thành viên, hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng và môi trường, hiện có tổng số 38 công nhân ( 8 nam và 30 nữ) độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi. Doanh thu từ 18 - 22 tỷ đồng/năm. Có tổ chức công đoàn với mục tiêu bảo vệ chăm lo đời sống đoàn viên được tốt nhất.

Chi bộ Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu sau khi được thành lập có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạ động, nghị quyết, kế hoạch, chương trình nhằm kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định. Đồng thời phân công đảng viên theo dõi và phát triển Đảng tại chi bộ.

Tham dự và phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập, đồng chí Nguyễn Quang Uý - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Bảo Thắng, khẳng định: Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ huyện Bảo Thắng trong quá trình xây dựng và phát triển. Việc thành lập Chi bộ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu là hoạt động nhằm cụ thể hoá việc thực hiện chủ trương của Trung ương về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Đề án số 24-ĐA/TU ngày 21/10/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên đạ bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

anh tin bai

Để giúp Chi bộ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu Đảng ủy thị trấn Phố Lu, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn Chi bộ doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu thực hiện đúng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các quy định khác của Đảng cũng như của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ, nhất là đồng chí bí thư chi bộ cần thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, trong đó cần có phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho đảng viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng ưu tú, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ phải duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2028 để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ kinh doanh cũng như công tác xây dựng chi bộ theo quy định.

anh tin bai

Cũng trong dịp này, Căn cứ Quy định số 24 - QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đảng uỷ thị trấn Phố Lu cũng đã tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Quân sự thị trấn Phố Lu gồm 11 đảng viên, chi bộ có ban chi uỷ gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Dương Thị Tâm - Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Thị trấn Phố Lu cũng là đơn vị đầu tiên tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự thị trấn./.

Linh Nga - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang