TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, sáng 10/11, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bảo Thắng đã tổ chức chương trình giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác truyền thông về bình đẳng giới. Tham dự chương trình có đồng chí Thào Thị Mỷ - PCT HĐND huyện, lãnh đạo một số ban ngành huyện, các xã, thị trấn cùng 250 đại biểu là thành viên của 25 tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn

anh tin bai

          Chương trình giao lưu là dịp để các tổ truyền thông trên địa bàn huyện chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để từ đó vận dụng nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới tại các thôn, bản, thu hút đông đảo hơn nữa  hội viên, phụ nữ và người dân tham gia.

anh tin bai

          Triển khai các nội dung của dự án, huyện Bảo Thắng đã thành lập 25 tổ truyền thông cộng đồng tại 25 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 12 xã, thị trấn với 250 thành viên. Các tổ truyền thông đã tổ chức 4 hội nghị tập huấn và 18 chiến dịch truyền thông về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu còn tồn tại ở địa phương.

          Tại chương trình,  đại diện các tổ truyền thông đã cùng trao đổi, toạ đàm tìm hiểu về kiến thức bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, cách làm hay, hiệu quả tại địa phương. Đồng thời tham gia trả lời các câu hỏi kiến thức về bình đẳng giới và giao lưu tiểu phẩm tuyên truyền về Bình đẳng giới tại cơ sở.

anh tin bai

          Phát biểu tại buổi giao lưu, đồng chí Thào Thị Mỷ - PCT HĐND huyện ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Hội LHPN huyện trong tham mưu, thực hiện công tác truyền thông về bình đẳng giới. Đồng chí nhấn mạnh các tổ truyền thông được thành lập đã góp phần lan toả, tuyên truyền sâu rộng dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trên địa bàn huyện, nhất là tại các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết của phụ nữ, và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

anh tin bai

          Buổi giao lưu là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Chương trình nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, bất bình đẳng giới trong cộng đồng.

Linh Ngân - TTVHTTTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang