UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023

Ngày 1/11/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng  cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Minh Quế- Phó Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Bình, đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Xác định năm 2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm. Ngay từ đầu năm Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi sát sao, đôn đốc, các các cơ quan, đơn vị địa phương nỗ lực thực hiện, nên đến nay kết quả một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đạt và vượt so với kế hoạch giao (Có 26 trên 42 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, trong đó có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 13 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 90% kế hoạch và 13 chỉ tiêu đạt dưới 90% kế hoạch).

anh tin bai

          Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn có những chỉ tiêu kết quả còn đạt thấp, có nhiệm vụ tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Để hoàn thành và hoàn thành vướt mức 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, tại hội nghị  các ý kiến tập trung vào nội dung: Công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu Quốc gia, tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thu ngân sách tính đến hết ngày 30/10/2023 đạt 526,8 tỷ đồng, bằng 57,7% dự toán tỉnh giao  và  55,6% dự toán huyện phấn đấu, so với cùng kỳ năm 2022 bằng 80%. Trong đó, một số sắc thu tại các địa phương thấp như, số thu từ thuế, phí, lệ phí, từ đất và thu khác, tiến hành giải ngân mới được bằng 60% KH.  Tiến độ  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.  Việc xử lý các trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp còn chậm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt chưa cao. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến trung bình toàn huyện đạt trên 98%. Công tác GPMB các công trình, dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các dự án. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.

anh tin bai

          Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Ngô Minh Quế- Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban cần có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Đồng thời, các  ngành trong quá trình thực hiện cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ đảng viên cần tiếp tục phát huy tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công việc. tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại của công dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường; kịp thời, giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch theo quy định. Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin được quan tâm và đẩy mạnh. Công tác chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2023.

Duy Phong - TTVHTT
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang