ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ PHÚ NHUẬN GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nhuận phát huy vai trò gắn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

anh tin bai

MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung trong tâm vào thực hiện những việc mà người dân phải làm, 5 năm qua, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, đóng góp của nhân dân, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên vận động nhân dân làm được 48,5 km đường hoa; 53 km đường điện thắp sáng và đường cờ; mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3,5 m-7 m được 8 tuyến với tổng chiều dài là 19,71km. Trong đó Nhân dân hiến đất, hoa màu, công trình trên đất trị giá trên 20 tỷ đồng, ủng hộ trên 3.000 ngày công trị giá 750 triệu đồng. Trong phát triển kinh tế, đã có nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư các mô hình như nuôi cá tầm và trồng quế, sản xuất rượu cho thu nhập 800 - 950 triệu đồng/ năm; mô hình kinh tế tổng hợp: trồng quế, dịch vụ máy nông nghiệp như: máy cầy bừa, máy tuốt lúa với thu nhập bình quân đạt 500 - 950 triệu đồng/ năm. Toàn xã hiện có 425 hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó: Trung ương có 02 hộ; cấp tỉnh có 31 hộ; cấp huyện có 83hộ; cấp xã có: 152 hộ, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã.

Công tác tuyên truyền Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT được quan tâm triển khai hiệu quả, MTTQ xã đã ra mắt khu dân cư tự quản, bảo vệ môi trường tại 25 thôn trên địa bàn xã, vào thứ 7 hàng tuần các thôn đều tiến hành dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp. Hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào như:“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, mại dâm, ma túy”; Phối hợp với Công an xã tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và ra mắt Mô hình tự quản về an ninh trật tự, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc tại 9/25 thôn; Mô hình xóm tự quản về An ninh trật tự tại 13 xóm. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc luôn được quan tâm, Nhân dân đã xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Dao tại thôn Phú Lâm để giữ gìn, bảo tồn bản sắc dân tộc trên địa bàn xã.

anh tin bai

Chương trình vận động chăm lo giúp đỡ cho người nghèo được triển khai với nhiều phương thức đổi mới, trong đó Ủy ban MTTQ xã vừa vận động các nguồn lực ửng hộ quỹ vì người nghèo, vừa chủ động kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể như: Hội phụ nữ có mô hình sinh kế (cho con giống lợn, gà) giúp 20 hộ nghèo thoát nghèo, làm nhà mái ấm cho 01 hộ nghèo; Hội CCB hỗ trợ làm nhà cho 02 hội viên nghèo trị giá 60 triệu đồng; Đoàn thanh Niên hỗ trợ cho 02 đoàn viên làm nhà trị giá 30 triệu đồng, hàng tháng nhận nuôi 3 cháu nhỏ hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng, góp phần vào thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Nổi bật là MTTQ xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng quỹ "Vì người nghèo” và xóa nhà xuống cấp, trong 5 năm đã vận động được 203.000.000 đồng; xóa 16 nhà xuống cấp từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ; vận động Nhân dân sửa chữa 12 nhà, xây mới 368 nhà bán kiên cố sang kiên cố đảm bảo theo đúng quy định , qua đó, góp phần giúp giảm nghèo nhanh và bền vững và hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM nâng cao.

Có thể khẳng định trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực và đi vào chiều sâu; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.

Lê Giang Vân - MTTQ Bảo Thắng
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang