XÃ PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 18 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2023

    Ngày 02/8, Nhân dân và cán bộ xã Phú Nhuận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm ôn lại truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Đến dự có Lãnh đạo Công an huyện; Các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, MTTQ, các ngành đoàn thể xã; Các đ/c Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT, đại diện các mô hình, tổ chức nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT trong xã; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã.

    Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các đại biểu và quần chúng nhân dân đã cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2023) và 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2023). 

    Những năm qua, Ban chỉ đạo ANTT, Công an xã Phú Nhuận đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;  Kết quả đến nay trên địa bàn xã có 25 Tổ an ninh nhân dân, 25 Tổ hòa giải, 25 tổ dân phòng tại 25 thôn; góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển có chiều sâu.  Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã được lồng ghép với các phong trào cách mạng ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, đã tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các tổ ANTT và ANXH thường xuyên được kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Quá trình hoạt động, các tổ ANTT, ANXH đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc xảy ra tại khu dân cư. Đã tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác và tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  Trong 06 tháng đầu năm, xã đã tổ chức được51buổi tuyên tuyền, với sự tham gia của 5.328 lượt người dân, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Thông qua tuyên truyền, Nhân dân đã cung cấp 28  nguồn tin, trong đó 10 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xã xác minh và giải quyết 06 vụ việc không để phức tạp kéo dài. Quá trình hoạt động các mô hình đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tinh thần tự quản, cảnh giác, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của người dân được nâng lên, góp phần tích cực trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn xã.

          Tại Ngày hội, đã có nhiều bài tham luận hay của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng giấy  khen cho  05 tập thể, 6 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Hoàng Trọng - BTGHU
Tin tức
Đăng nhập
Chung nhan Tin Nhiem Mang